Mondaq All Regions - Turkey: Family and Matrimonial
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
Inanici - Tekcan Law Office
Boşanma davaları çoğu zaman iplerin sonuna kadar gerildiği, herkesin birikmiş öfkesini ve kinini davaya, hatta müşterek çocuklar üzerine kanalize ettiği...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Matrimonial regimes can be described as a legal institution that designates management and usage of asset that belong to spouses.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Marriage which changes the "personal" status, it also the "financial" status of the spouses as well.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile boşanma davası açılabilmesi için iki olgunun gerçekleşmesi gerekmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Adalet bakanlığının hazırlamış olduğu Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile çocuk teslimi ve çocuk ile kişisel...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Enforcement and bankruptcy provisions will no longer be applied as a sanction on the parent who does not comply with the decision on other parent's right to personal relationship with the child
MGC Legal
Bir çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, dahil olduğu toplumun da geleceğini belirleyen en önemli başlangıç noktasıdır.
MGC Legal
690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınması Ve...
MGC Legal
As per article 4 of Statutory Decree No. 690 that has been issued within the scope of the State of Emergency and published in the Official Gazette dated 29 April 2017 No. 30052...
MGC Legal
As per article 4 of Statutory Decree No. 690 that has been issued within the scope of the State of Emergency and published in the Official Gazette dated 29 April 2017 No. 30052...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Yabancı ülke makamlarının tasarrufuna konu olan ve evliliğin butlanı, iptali, mevcudiyetinin tespiti veyahut da boşanma kararları; eşlerin birlikte veya vekilleri aracılığıyla, kararın verildiği...
Guzeloglu Attorneys-at-law
On 29 April 2017, Article 27/A has been added to Law on Civil Registry Services by Statutory Decree No:690 issued under the State of Emergency.
Moroğlu Arseven
In 2002, the Civil Code introduced a limitation on actions regarding the matrimonial home, in order to protect the family life and the non-owner spouse.
Guzeloglu Attorneys-at-law
2007 Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance ("2007 Convention", "the Convention") is ratified by the Republic of Turkey.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Turkish government has introduced a bill numbered 1/697 and dated 30.03.2016 concerning Turkey's accession to the Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children of 1996 ("Hague Convention"), signed by the Prime Minister and all ministers.
Most Popular Recent Articles
K&D Law Firm
The adultery is the heavily violation of loyalty obligations of the spouses against each other which arises from the union of marriage.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Matrimonial regimes can be described as a legal institution that designates management and usage of asset that belong to spouses.
MGC Legal
Bir çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, dahil olduğu toplumun da geleceğini belirleyen en önemli başlangıç noktasıdır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
On 29 April 2017, Article 27/A has been added to Law on Civil Registry Services by Statutory Decree No:690 issued under the State of Emergency.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Marriage which changes the "personal" status, it also the "financial" status of the spouses as well.
MGC Legal
690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınması Ve...
K&D Law Firm
The spouse who forgives will lose his/her right to sue. In this context, threat to life, maltreatment and defamatory behavior are regarded as special and absolute grounds for divorce.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter