Mondaq All Regions - Turkey: Family and Matrimonial
Erdem & Erdem Law
Adultery is grounds for divorce under Turkish Law.
MGC Legal
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
MGC Legal
Şimdiki düzenlemede velayeti kendisinde olan anne veya baba çocuğu göstermek istemezse ancak icra yolu ile çocuk teslim edilebiliyordu.
Inanici - Tekcan Law Office
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Yalcin & Toygar
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Inanici - Tekcan Law Office
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Buna göre iade işlemleri her bir taraf devletçe kurulacak olan ve sözleşmenin kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirmekle görevli merkezî makamlar aracılığıyla yürütülmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Increasing number of people are choosing consensual divorce over the contested one, because it is quicker, easier and cheaper.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.
Inanici - Tekcan Law Office
Boşanma davaları çoğu zaman iplerin sonuna kadar gerildiği, herkesin birikmiş öfkesini ve kinini davaya, hatta müşterek çocuklar üzerine kanalize ettiği...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Matrimonial regimes can be described as a legal institution that designates management and usage of asset that belong to spouses.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Marriage which changes the "personal" status, it also the "financial" status of the spouses as well.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp...
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Inanici - Tekcan Law Office
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
MGC Legal
Şimdiki düzenlemede velayeti kendisinde olan anne veya baba çocuğu göstermek istemezse ancak icra yolu ile çocuk teslim edilebiliyordu.
MGC Legal
Bir çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, dahil olduğu toplumun da geleceğini belirleyen en önemli başlangıç noktasıdır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Yalcin & Toygar
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Increasing number of people are choosing consensual divorce over the contested one, because it is quicker, easier and cheaper.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Inanici - Tekcan Law Office
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter