Mondaq All Regions - Turkey: Family and Matrimonial
MGC Legal
En son ikametgah yeri mahkemeleri kesin yetkilidir.
MGC Legal
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesine göre evlenen kadının kocasının soyadını kullanması zorunludur.
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Arikan Law Firm
The number of acquisitions by foreign people of movable and immovable properties in Turkey is increased, therefore, in the event of death of those foreign persons, matters such as how these movable and immovable properties are acquired, ...
MGC Legal
TMK.'nun 331. maddesine göre; durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.
Arikan Law Firm
The judge has to take care the superior interests of the child while determining the child allowance.
Arikan Law Firm
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
MGC Legal
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
MGC Legal
29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Moroğlu Arseven
Article 584 of the TCO aims to protect the unity of families.
Arikan Law Firm
İştirak nafakası, çocuğun velayet ayrıcalığı üzerinde olmayan ebeveynin, çocuğun yiyecek, barınma, giyecek, sağlık, eğitim, dinlenme, ulaşım, harçlık gibi giderlerine gücü oranında katılması sonucu, ...
Erdem & Erdem Law
Adultery is grounds for divorce under Turkish Law.
MGC Legal
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
MGC Legal
Şimdiki düzenlemede velayeti kendisinde olan anne veya baba çocuğu göstermek istemezse ancak icra yolu ile çocuk teslim edilebiliyordu.
Inanici - Tekcan Law Office
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Yalcin & Toygar
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Inanici - Tekcan Law Office
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
Most Popular Recent Articles
Moroğlu Arseven
Article 584 of the TCO aims to protect the unity of families.
MGC Legal
Şimdiki düzenlemede velayeti kendisinde olan anne veya baba çocuğu göstermek istemezse ancak icra yolu ile çocuk teslim edilebiliyordu.
Arikan Law Firm
The number of acquisitions by foreign people of movable and immovable properties in Turkey is increased, therefore, in the event of death of those foreign persons, matters such as how these movable and immovable properties are acquired, ...
Yalcin & Toygar
The family courts must encourage parties to decide on the subject matter of the dispute, without involving the court.
Inanici - Tekcan Law Office
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Increasing number of people are choosing consensual divorce over the contested one, because it is quicker, easier and cheaper.
MGC Legal
Bir çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, dahil olduğu toplumun da geleceğini belirleyen en önemli başlangıç noktasıdır.
Arikan Law Firm
İştirak nafakası, çocuğun velayet ayrıcalığı üzerinde olmayan ebeveynin, çocuğun yiyecek, barınma, giyecek, sağlık, eğitim, dinlenme, ulaşım, harçlık gibi giderlerine gücü oranında katılması sonucu, ...
Arikan Law Firm
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
MGC Legal
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
MGC Legal
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter