Mondaq All Regions - Turkey: Criminal Law
Gün + Partners
Attorney-client privilege is widely debated, as its interpretation is difficult in cross-border litigation and investigations.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
On June 9, 2018, the Professional Standards of Ethics and Compliance Management ("Standards") was published in the Official Gazette and came into legal force the same day.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Şüphesiz, beyaz yakalar söz konusu fiillerinden dolayı TCK kapsamındaki cezanın yanı sıra, başka yaptırımlarla da karşılaşıyorlar.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Nazali
Suistimal, şirketlerin gelirlerinin %5'ini kaybetmesine neden olabilen bir risk iken, aslında bu riskle baş etmek mümkün.
Nazali
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre özel nitelikte düzenlenmiş bir kanundur
Gün + Partners
When the Turkish Data Protection Act entered in force back in 2016, it provided a two-year period for data controllers to bring their data protection policies in conformity with the new law.
Kinstellar
In such cases where the company is listed, due, timely and compliant information to the shareholders and appropriate securities regulatory authorities is imperative.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As an emerging market, Turkey is rightly considered to be a business and commercial hub for the EMEA region, as well as an important market for many multinational companies. In 2017, Turkey received a score of 40 points in Transparency International's Corruption Perceptions Index, on a scale of 0 ("highly corrupt") to 100 ("very clean").
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As for the SEC, the guiding principles on whether to open or close an investigation or to charge the corporation are regulated under the SEC's Enforcement Manual.
Ozogul Yenigun & Partners
Vasıta kullanarak el atmada; örneğin kişi, kendi taşınmazı ile birlikte komşunun taşınmazının tamamını veya bir kısmını kiraya vermek suretiyle el atmaktaysa bu durumda kiracı fiilen el atan...
Gün + Partners
On February 21 2018 Transparency International published the 2017 Corruption Perceptions Index, which reflects the public sector corruption perspective ...
Gün + Partners
During his/her professional life, a company executive operating in Turkey can face various types of criminal liability. This article aims to provide a general overview of the possible risks in relation to criminal law..
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
In the past two decades, rapid growth and globalisation in business have triggered many challenges, such as the prevention of corruption and bribery, sustainability of fair competition...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Gaining substantial momentum in the last couple of years, anti-corruption compliance has become a significant part of the day-to-day business of many multi-national and local companies.
Gün + Partners
Turkey is the 75th least corrupt nation out of 176 countries, according to the 2016 Corruption Perception Index published by Transparency International.
ADMD
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
ADMD
With the Statutory Decree No.671 dated August 17, 2016 and the recent changes with Regulations No.29987 and No.29824 on Regulation Regarding an Amendment on Placement to Open Punishment Execution Facilities ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Overall, this was a less active year in terms of Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") enforcement actions, at least when compared to 2016. In 2017, the Department of Justice ("DOJ") took a total of 9 enforcement actions and the Securities and Exchange Commission ("SEC") took a total of 7 enforcement actions.
Most Popular Recent Articles
ADMD
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
On June 9, 2018, the Professional Standards of Ethics and Compliance Management ("Standards") was published in the Official Gazette and came into legal force the same day.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Şüphesiz, beyaz yakalar söz konusu fiillerinden dolayı TCK kapsamındaki cezanın yanı sıra, başka yaptırımlarla da karşılaşıyorlar.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Gün + Partners
Attorney-client privilege is widely debated, as its interpretation is difficult in cross-border litigation and investigations.
Gün + Partners
When the Turkish Data Protection Act entered in force back in 2016, it provided a two-year period for data controllers to bring their data protection policies in conformity with the new law.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
"Beyaz yaka suçları" olarak adlandırılan şirket içi yolsuzluklar ve özellikle güveni kötüye kullanma suçu, son yıllarda Yargıtay kararlarına sıklıkla konu olmaktadır
Nazali
Suistimal, şirketlerin gelirlerinin %5'ini kaybetmesine neden olabilen bir risk iken, aslında bu riskle baş etmek mümkün.
Nazali
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre özel nitelikte düzenlenmiş bir kanundur
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Gaining substantial momentum in the last couple of years, anti-corruption compliance has become a significant part of the day-to-day business of many multi-national and local companies.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Overall, this was a less active year in terms of Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") enforcement actions, at least when compared to 2016. In 2017, the Department of Justice ("DOJ") took a total of 9 enforcement actions and the Securities and Exchange Commission ("SEC") took a total of 7 enforcement actions.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter