Mondaq All Regions - Turkey: Finance and Banking
Köksal & Partners
According to the Decision, the Ministry of Treasury and Finance has the authority to make exceptions to this rule.
Köksal & Partners
The Decision 85 of President is published by Presidency of Republic of Turkey on the date of 13.09.2018, in respect of the exchange of the contract prices agreed in foreign currency to Turkish Lira.
Herdem Attorneys at Law
An aircraft financial leasing agreement simply consists of the lessor's debt of transferring all the substantial risks and rewards of ownership concerning the aircraft to the lessee while receiving rental in exchange.
Herdem Attorneys at Law
With this amendment, equity crowdfunding made its debut in the legislation in Turkey.
Erdem & Erdem Law
In the Communiqué (Communiqué No. 2018-32/51) regarding the Amendment of the Communiqué on Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Currency (Communiqué No. 2008-32/34) ...
Gen & Temizer Ozer Law Firm
The Turkish e-commerce market has been expanding rapidly over the past few years.
Eryürekli Attorney Partnership
Crowdfunding is an alternative type of business funding that matches a large number of investors with the entrepreneurs for the purpose of financing a business, project or venture through an online platform.
Nazali
Merkezi bir denetim mekanizması altında gözlemlenmeyen dijital para piyasası, gün geçtikçe kendi tarzını sosyal hayata ve iş dünyasına yansıtmaya devam etmektedir.
Nazali
Üretim yönetiminde en önemli konulardan biri, imalatta oluşan fireler ve değeri düşen mallar meselesidir. En az maliyetle kaliteli ürün elde etmek için söz konusu süreçlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
7161 Numaralı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ...
Bezen & Partners
The CMB will close the Draft Communiqué for public comment on 4 February 2019.
Nazali
Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290.
Nazali
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
BTS & Partners
Draft Regulation on Information Systems of Banks and Electronic Banking Services which is drafted in order to abolish the Communiqué on Principles on the Management of Information Systems' of Banks ...
Nazali
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.
Nazali
Kambiyo Düzenlemeleri, Kambiyo Yükümlülükleri, İhracat Bedelleri, Gümrük ve Dış Ticaret.
Nazali
Sayılı Karar, Dövizli Sözleşmeler, Dövize Endeksli Sözleşmeler, Avukat, Arabulucu, Uyarlama Davası, Tacir.
Nazali
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin kur farklarına katma değer vergisi ("KDV") uygulanması gerektiğine dair düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan davada gelinen noktada, Danıştay 4.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Draft Communique is open to public comments until February 4, 2019.
Eryürekli Attorney Partnership
Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (III-52.3) Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.ç) 20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Most Popular Recent Articles
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Bezen & Partners
The CMB will close the Draft Communiqué for public comment on 4 February 2019.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Draft Communique is open to public comments until February 4, 2019.
BTS & Partners
Draft Regulation on Information Systems of Banks and Electronic Banking Services which is drafted in order to abolish the Communiqué on Principles on the Management of Information Systems' of Banks ...
Nazali
Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290.
Eryürekli Attorney Partnership
Recent regulatory changes adopted by the Capital Markets Board ("CMB") are summarized below:
Nazali
Kambiyo Düzenlemeleri, Kambiyo Yükümlülükleri, İhracat Bedelleri, Gümrük ve Dış Ticaret.
Cosar Akkaya Law Firm
Financial Leasing in Turkey is regulated through the main piece of Law on Financial Leasing, Factoring and Financing Companies Nr. 6361 published in the Official Gazette dated 13TH December 2012 and numbered 28496.
Nazali
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.
Nazali
Üretim yönetiminde en önemli konulardan biri, imalatta oluşan fireler ve değeri düşen mallar meselesidir. En az maliyetle kaliteli ürün elde etmek için söz konusu süreçlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
7161 Numaralı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter