Mondaq All Regions - Turkey: Finance and Banking
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Certain limitations and exceptions to this general rule have also been set forth under the amendments to the Decree No. 32.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced new rules for its recent restrictions on foreign currency agreements, as well as extended the scope of certain exemptions (more).
Moroğlu Arseven
Turkey's Capital Markets Board has amended its rules for material events to address needs which have arisen in practice.
Moroğlu Arseven
Turkey's Capital Markets Board recently announced new rules for Trade Repositories, including new obligations, activity principles, as well as new rules for membership, operation and audit (more).
Nazali
85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli ...
Bezen & Partners
The Turkish Capital Markets Board (the "CMB") has opened draft amendments to its Communiqué II-26.1 on Mandatory Tender Offers (the "Mandatory Tender Communiqué").
Bezen & Partners
The Turkish Capital Markets Board (the "CMB") effected changes to Communiqué II-15.1 on Material Events Disclosure (the "Material Disclosures Communiqué") on 17 November 2018.
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
BTS & Partners
Yet, the Second Amendment Communique neither change the re-determination obligation concerning previously executed contracts nor the re-determination method to be used thereof .
Bezen & Partners
The Regulation on the Implementation of the Law on Turkish Citizenship was amended by Presidential Decision No. 106 (the "Amended Regulation").
BTS & Partners
The Entities shall keep the inventory of their information assets consisting of hardware inventory, software inventory and data inventory.
Ozbek Attorney Partnership
Yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerinin 13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş olması halinde sözleşme bedellerinin döviz cinsinden devam edebileceği düzenlenmiştir.
Eryürekli Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Finance issued the Communiqué numbered 2018- 32/52 on 16 November 2018 that revises certain provisions of the Communique numbered 2018-32/34 on implementation of the ban on foreign currency contracts
AKTAY Legal
Ministry of Finance and Treasury published a communiqué numbered 2018-32/52 amending Article 8 of Communiqué No: 2008/32-34, which regulates matters related to the restrictions imposed on ...
Moral & Partners
"The Communiqué on the Amendments to the Communiqué Regarding the Decree numbered 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency (Communiqué No. 2018-32/51)" has been published in the Official Gazette ...
Bezen & Partners
Kredi Garanti Fonu A.Ş., krediye erişim imkânı sınırlı olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal teminatlar vasıtasıyla temerrüt riskini paylaşarak veya üstlenerek destek olmak amacıyla 90'lı yılların başında kurulan bir kredi garanti kurumudur.
AKTAY Legal
İşbu bilgi notu, mevzuattaki değişiklikler ışığında, Türkiye'deki döviz kredisi rejimi altında, sınır ötesi şirketler arası döviz kredisi kuralları özelinde detaylı bilgi sunmaktadır.
AKTAY Legal
This memorandum provides detailed information on the foreign currency ("FX") denominated loan ("FX Loan") regime in Turkey with a special focus on cross-border intercompany loans, in light of recent changes in the applicable legal framework.
Ozogul Yenigun & Partners
The Amending Communiqué determines the scope of the restrictions applicable to the contracts executed in or indexed to foreign currency.
Bezen & Partners
Article 4/1(b)-4 of the Treasury Support Decree sets out acceptable term structures for covered loans and their potential restructuring.
Most Popular Recent Articles
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Ozogul Yenigun & Partners
The Amending Communiqué determines the scope of the restrictions applicable to the contracts executed in or indexed to foreign currency.
Bezen & Partners
Article 4/1(b)-4 of the Treasury Support Decree sets out acceptable term structures for covered loans and their potential restructuring.
Ozbek Attorney Partnership
12 Eylül 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de eğişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 Numaralı Tebliğ, 6 Ekim 2018 ("Tebliğ") tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı.
MGC Legal
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
MGC Legal
According to the Article 138 of the Code of Obligations No. 6098, "An extraordinary situation which is not foreseen by the parties at the time of the contract and which is not expected to be anticipated, ...
Eryürekli Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Finance issued the Communiqué numbered 2018- 32/52 on 16 November 2018 that revises certain provisions of the Communique numbered 2018-32/34 on implementation of the ban on foreign currency contracts
AKTAY Legal
Ministry of Finance and Treasury published a communiqué numbered 2018-32/52 amending Article 8 of Communiqué No: 2008/32-34, which regulates matters related to the restrictions imposed on ...
Ozbek Attorney Partnership
Yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerinin 13.09.2018 tarihinden önce akdedilmiş olması halinde sözleşme bedellerinin döviz cinsinden devam edebileceği düzenlenmiştir.
BTS & Partners
The Entities shall keep the inventory of their information assets consisting of hardware inventory, software inventory and data inventory.
BTS & Partners
Yet, the Second Amendment Communique neither change the re-determination obligation concerning previously executed contracts nor the re-determination method to be used thereof .
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter