Mondaq All Regions - Turkey: Finance and Banking
Nazali
Les contrats de services établis par les résidents turcs dans le cadre des activités accomplies à l'étranger.
Nazali
The regulations in the aforementioned Communique are summarized as below.
Moroğlu Arseven
The Regulation on Trade Repositories' Operation, Practice and Audit Principles was published in Official Gazette number 30540 on 19 September 2018.
MGC Legal
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
BTS & Partners
The Regulation is amended to include Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi's authorisation to provide payment and electronic money services.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced further details, exemptions and clarifications for recently introduced rules restricting foreign currency or foreign currency indexed payment obligations in contracts between parties residing in Turkey.
Moroğlu Arseven
Turkey has increased maximum interest rates for credit card transactions, allowing banks to charge higher interest rates.
Moroğlu Arseven
Turkey has amended rules for the Central Bank to collect information and documents from firms, allowing it to monitor transactions which affect an entity's foreign exchange position.
AKTAY Legal
Ministry of Finance and Treasury ("Ministry") published a communiqué ("Communiqué") amending Article 8 of Communiqué No: 2008/32-34, which regulates matters left to the Ministry's discretion by Decree No: 32 on Protection of the Value of Turkish Currency ("Decree").
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
The Presidential Decree, amending Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency ...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Eryürekli Attorney Partnership
Following the recent Decree of the Presidency of the Republic of Turkey dated 13 September 2018, (Decree No: 85) that bans to use foreign currencies in contracts between Turkish residents, the Ministry of Treasury ...
Consulturk
 Döviz nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar müteakip hesap döneminden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde kurulmuş olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne bildirimde bulunmak zorundadır.
BTS & Partners
On 6 October 2018, the Communique, Numbered 2018 – 32/51 (the "Amendment Communique") Relating to the Amendment of the Communique, Numbered 2008 – 32/34 on the Decision Numbered 32 ...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Denkleştirme tazminatı, acentelik veya tek satıcılık gibi münhasırlık içeren anlaşmaların belirli nedenlerle sona ermesi halinde, bölgesindeki münhasırlığına güvenerek yapılmış olan pazar yatırımlarına karşılık...
Consulturk
The Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") of Turkey announced changes on the maximum term of instalments allowed on credit cards and consumer loans as of 15 August 2018.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Central Bank of the Republic of Turkey ("Central Bank") adopted a new Capital Movements Circular ("Circular") on May 2, 2018, as per the Decree No. 32 and the Communiqué No. 2008-32/34.
Gün + Partners
The Presidential Executive Decree No. 85, dated 12 September 2018, amending the Decree No. 32 on the Protection of the Turkish Currency ...
Erdem & Erdem Law
Investors transact in financial markets based on information reviewed.
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376. Maddesi ile Yönetim organına sermayenin kaybı ve borca batık olma durumunda bu durumu Genel Kurula bildirim ve gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.
Moroğlu Arseven
Turkey has introduced new contract rules, intended to protect the national currency's value.
BTS & Partners
As per the Amendment, the Ministry of Treasury and Finance shall execute the Amendment.
Erdem & Erdem Law
Investors transact in financial markets based on information reviewed.
Consulturk
Konkordato, borçlu işletmelerin alacaklıların bir bölümü ile anlaşarak, iflas etmeleri yerine faaliyetlerine devam ederek borçlarını ödeyebilecekleri şekilde yapılandırmalarını amaçlar.
Consulturk
 Döviz nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar müteakip hesap döneminden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde kurulmuş olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne bildirimde bulunmak zorundadır.
Consulturk
The Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") of Turkey announced changes on the maximum term of instalments allowed on credit cards and consumer loans as of 15 August 2018.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılacak aşağıdaki işlemlerde döviz cinsinden fiyat belirlenmesi ve dövize endeksli fiyat belirlenmesi yasaklanmıştır;
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
Use of foreign currency for the following transactions between persons/entities domiciled in Turkey has been banned:
Inanici - Tekcan Law Office
Bazı Sözleşmeler İçin Dövizle Düzenleme/Dövize Endekslenme Yasağı Getiren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) 13.09.2018 Tarihinde Yayınlandı.
Moroğlu Arseven
The new interest rate will apply to applications made after 6 September 2018.
Guzeloglu Attorneys-at-law
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 183 ve devamı maddeleri ile düzenlenen alacağın devri bir borcun alacaklısına kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacak hakkını bir başka kişiye devredebilmesi yetkisini vermektedir.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter