Mondaq All Regions - Turkey: Tax
Nazali
Bu çalışmamızda ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedellerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı konusu ile bu konuda ticaret borsalarının müteselsil sorumluluğunun...
Nazali
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Nazali
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasinda Özellik Arz Eden Hususlar.
Nazali
Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmesi ve birbirleri ile olan kalkınma yarışında bir adım öne geçebilmesi için en önemli unsurlardan birisi de üretimde verimliliğin ve sürekliliğin...
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 15. maddesi çerçevesinde, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde hakediş bedelleri, nakden veya hesaben istihkak sahiplerine ödendiğinde gelir vergisi...
Centrum Consulting
Article 9 the Turkish Value Added Tax (VAT) Law on the "Party Liable for Tax" was amended in 2017.
Nazali
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Nazali
Vergi güvenlik müessesi olarak ele alınan örtülü sermaye müessesesi, kapsamı bakımından hem Vergi Hukuku'nu hem de Ticaret Hukuku'nu ilgilendirir konuları içermektedir.
Centrum Consulting
Tax amnesty laws introduced by Turkish governments closely concerns Turkish investors who have overseas assets. We observe that Turkish international investors benefit from time to time ...
KPMG Turkey
This publication Investment in Turkey - 2018, compiled by KPMG Turkey's Tax Practice, aims to provide general outline of the Turkish tax environment in which foreign investors consider investing...
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'na 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile eklenen 32/A maddesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik...
Bezen & Partners
The Income Tax Law numbered 193 (the "Income Tax Law") has been subject to important amendments pursuant to the Law Amending the Tax Related Laws and Other Laws and Decree Laws numbered 7103.
Nazali
Gümrük kıymeti tespit yöntemleri ile transfer fiyatlandırması yöntemleri uygulamalarının temel amacı, ilişkili kişiler arasında yapılacak eşya ve hizmet ticaretinde uygulanacak fiyatın emsallere uygunluk prensibi çerçevesinde belirlenmesidir.
Ozogul Yenigun & Partners
Bu yazımızda kamuoyunda af yasası olarak da adlandırılan "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı"sının...
Moroğlu Arseven
Benefits offered to female employees for kindergarten and day-care will now be exempt from income tax.
Ozogul Yenigun & Partners
In Construction Agreements in return for land, there are two types of delivery:
Moroğlu Arseven
Turkey has amended tax rules for payments to employees in the context of mutual termination agreements
Moroğlu Arseven
Turkey has announced a range of amendments to the tax regime, as well as new VAT exemptions.
Moroğlu Arseven
Turkey has introduced a range of changes to its tax regime, applying to the Income Tax Law and Tax Procedure Law.
Bezen & Partners
The Law Amending Tax Laws, Certain Laws and Certain Decree Laws numbered 7103 (the "Law") has been published in the Official Gazette dated 27 March 2018 and numbered 30373.
Most Popular Recent Articles
KPMG Turkey
This publication Investment in Turkey - 2018, compiled by KPMG Turkey's Tax Practice, aims to provide general outline of the Turkish tax environment in which foreign investors consider investing...
Centrum Consulting
Tax amnesty laws introduced by Turkish governments closely concerns Turkish investors who have overseas assets. We observe that Turkish international investors benefit from time to time ...
Moroğlu Arseven
A vehicle's value is defined as the value formed from the elements constituting the VAT base in the submission, first export and import of vehicles.
Mazars
Vergi Usul Kanunu'nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenen sabit kıymet yenileme fonu müessesesi Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nda yer almamaktadır.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced a series of changes to the Corporate Tax Law number 5520. Notably, corporate tax will increase from 20% to 22% for 2018, 2019 and 2020.
Mazars
Emlak vergisiyle ilgili soruları cevaplayan Mazars Denge Vergi Ortağı Mustafa Tan, bağışlama yoluyla elde edilen gayrimenkullerin satılması durumunda gelir vergisine tabi tutulmayacağını söyledi.
Bezen & Partners
The Law Amending Tax Laws, Certain Laws and Certain Decree Laws numbered 7103 (the "Law") has been published in the Official Gazette dated 27 March 2018 and numbered 30373.
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'na 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile eklenen 32/A maddesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik...
Nazali
Varış yeri (destinasyon) ilkesi, KDV'ye yön veren önemli vergilendirme ilkelerinden birisidir.
Moroğlu Arseven
Turkey has amended tax rules for payments to employees in the context of mutual termination agreements
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
Taxation of services delivered electronically is one of the big issues of tax law, especially if the service provider is not located in the jurisdiction where the service is delivered.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced a range of amendments to the tax regime, as well as new VAT exemptions.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter