Mondaq All Regions - Turkey: Real Estate and Construction
Nazali
Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine yön veren başlıca sektörlerden birisi konumundadır.
Ozbek Attorney Partnership
Tüzel kişiler adına gerçekleştirilen tapu işlemlerinde, ilk başvuru belgelerine kurum/şirketin imza sirküleri aslı (veya onaylı sureti) ...
MGC Legal
İlaveten belirtmek gerekir ki, bahse konu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün değildir.
MGC Legal
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Erdem & Erdem Law
According to Article 19 of Corporate Tax Code No. 5520 ("CTC"), real estate, participation shares held for more than two years, and manufacturing or service business lines that are recorded in the balance sheet of a full liable equity company.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The minimum components that must be included in such real estate display certificates are listed in Article 19 of the Regulation.
Sistem Law Firm
The Communique No. 2018-32/51 Making Amendments on the Communique No. 2008/-32/34 related to the Decree Law No.32 regarding the Protection of The Value of Turkish Currency published in the Official Gazette...
MGC Legal
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
MGC Legal
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
MGC Legal
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
AKTAY Legal
Under the provisions of the Land Registry Law No. 2644, acquisition of an immovable property in Turkey is possible for foreign real persons and entities; however, there are also certain restrictions.
MGC Legal
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı ("Karar"), 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Zoning peace has become a hot topic in Turkey given that many citizens do not have proprietorship certificates for their homes which lead to problems when trying to connect to water, electricity and natural gas services.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Therefore, the seasonal tourism accommodation offerings can be expanded to 12 months.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Geçtiğimiz bir yıl içinde sektöre destek olmak ve sektörü canlandırmak için yapılan mevzuat değişiklikleri ile birlikte ele alındığında, bireysel oda satışlarının sektöre yeni bir soluk getirmesi beklenmektedir.
Yalcin & Toygar
If the "contract negotiations" is being done with the landlord, it shall be determined whether the landlord is the true owner or not.
Yalcin & Toygar
Considering the acquisition of premises in Turkey by foreigners, Turkish laws had provided strict conditions and procedures until 2012.
Erdem & Erdem Law
Usufruct rights are regulated under Article 794 et seq. of the Civil Code.
ATG Law Firm
Tapu Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca yabancı uyruklu gerçek kişiler kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla Türkiye'de taşınmaz edinebilirler.
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
İlaveten belirtmek gerekir ki, bahse konu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün değildir.
Nazali
Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine yön veren başlıca sektörlerden birisi konumundadır.
Ozbek Attorney Partnership
Tüzel kişiler adına gerçekleştirilen tapu işlemlerinde, ilk başvuru belgelerine kurum/şirketin imza sirküleri aslı (veya onaylı sureti) ...
AKTAY Legal
Under the provisions of the Land Registry Law No. 2644, acquisition of an immovable property in Turkey is possible for foreign real persons and entities; however, there are also certain restrictions.
Ozogul Yenigun & Partners
Arsa payının düzenlenmesinde yasal düzenlemenin tarihi gelişimine bakıldığında, ilk başta, arsa payı irade özgürlüğüne dayalı olarak kat maliklerince belirlenir ve değişmezlik sonucuna tabi olur iken
Ozogul Yenigun & Partners
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Erdem & Erdem Law
According to Article 19 of Corporate Tax Code No. 5520 ("CTC"), real estate, participation shares held for more than two years, and manufacturing or service business lines that are recorded in the balance sheet of a full liable equity company.
Bezen & Partners
Bilindiği üzere, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarına hizmet vermekte olan alt işveren işçilerine ilgili...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Zoning peace has become a hot topic in Turkey given that many citizens do not have proprietorship certificates for their homes which lead to problems when trying to connect to water, electricity and natural gas services.
MGC Legal
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Guzeldere, Ozmert & Balkan Law Firm
Agricultural land are categorised by the Ministry based on their natural features and importance within the local agriculture.
MGC Legal
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter