Mondaq All Regions - Turkey: Real Estate and Construction
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The minimum components that must be included in such real estate display certificates are listed in Article 19 of the Regulation.
Sistem Law Firm
The Communique No. 2018-32/51 Making Amendments on the Communique No. 2008/-32/34 related to the Decree Law No.32 regarding the Protection of The Value of Turkish Currency published in the Official Gazette...
MGC Legal
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
MGC Legal
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
MGC Legal
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
AKTAY Legal
Under the provisions of the Land Registry Law No. 2644, acquisition of an immovable property in Turkey is possible for foreign real persons and entities; however, there are also certain restrictions.
MGC Legal
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı ("Karar"), 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Zoning peace has become a hot topic in Turkey given that many citizens do not have proprietorship certificates for their homes which lead to problems when trying to connect to water, electricity and natural gas services.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Therefore, the seasonal tourism accommodation offerings can be expanded to 12 months.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Geçtiğimiz bir yıl içinde sektöre destek olmak ve sektörü canlandırmak için yapılan mevzuat değişiklikleri ile birlikte ele alındığında, bireysel oda satışlarının sektöre yeni bir soluk getirmesi beklenmektedir.
Yalcin & Toygar
If the "contract negotiations" is being done with the landlord, it shall be determined whether the landlord is the true owner or not.
Yalcin & Toygar
Considering the acquisition of premises in Turkey by foreigners, Turkish laws had provided strict conditions and procedures until 2012.
Erdem & Erdem Law
Usufruct rights are regulated under Article 794 et seq. of the Civil Code.
ATG Law Firm
Tapu Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca yabancı uyruklu gerçek kişiler kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla Türkiye'de taşınmaz edinebilirler.
Ozogul Yenigun & Partners
İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir.
MGC Legal
Due to the rise of condominiums and vertical urbanization that came about with the Republican Period, people started living together.
Moroğlu Arseven
The Turkish Constitutional Court recently considered sale of a property to pay public debts, in circumstances where the property was allegedly owned by another party ("Applicant").
Ozogul Yenigun & Partners
Kiracının kiraya verene karşı kiralananı boşaltmayı üstlendiği tahliye taahhüdü Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 352/1'de düzenlenmiştir.
Ozogul Yenigun & Partners
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
MGC Legal
Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
AKTAY Legal
Under the provisions of the Land Registry Law No. 2644, acquisition of an immovable property in Turkey is possible for foreign real persons and entities; however, there are also certain restrictions.
Sistem Law Firm
The Communique No. 2018-32/51 Making Amendments on the Communique No. 2008/-32/34 related to the Decree Law No.32 regarding the Protection of The Value of Turkish Currency published in the Official Gazette...
MGC Legal
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Zoning peace has become a hot topic in Turkey given that many citizens do not have proprietorship certificates for their homes which lead to problems when trying to connect to water, electricity and natural gas services.
Ozogul Yenigun & Partners
Alt kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ("TBK")'nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde;
Guzeldere, Ozmert & Balkan Law Firm
Agricultural land are categorised by the Ministry based on their natural features and importance within the local agriculture.
Bezen & Partners
Bilindiği üzere, 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarına hizmet vermekte olan alt işveren işçilerine ilgili...
MGC Legal
Bu kapsamda riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin kira sözleşmesine etkilerinin neler olacağı konusu gündeme gelmektedir.
Ozogul Yenigun & Partners
Arsa payının düzenlenmesinde yasal düzenlemenin tarihi gelişimine bakıldığında, ilk başta, arsa payı irade özgürlüğüne dayalı olarak kat maliklerince belirlenir ve değişmezlik sonucuna tabi olur iken
Moroğlu Arseven
Turkey has updated several provisions relating to establishing flat ownership and easements, as well as land use conversion. Under the changes, land registrations will now be based on electronic architectural projects...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter