Mondaq All Regions - Turkey: Litigation, Mediation & Arbitration
Erdem & Erdem Law
The establishment of an international investment court system has been one of the major objectives of the European Commission since 2015, as the investor-to-state dispute settlement via arbitration is argued to become obsolete.
Schoenherr Attorneys at Law
International Arbitration Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Acar & Ergonen Law Firm
Yargıtay Başkanlığı'nın 28.09.2018 tarihli ve 2018/2E. 2018/8K. numaralı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 14.03.2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Arikan Law Firm
The subject matter of the said decision was evaluated on different grounds and thus has been concluded by differing outcomes by other Civil Chambers of the Court of Cassation.
Arikan Law Firm
Kararın konusu hakkında Yargıtay Özel Daireleri'nin iki farklı görüşü bulunmaktadır.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The Law on the Procedures to Initiate Debt Collection Proceedings for Receivables Arising out of Subscription Agreements No. 7155 ("Law"), which was published in the Official Gazette on 19 November 2018, ...
Ersoy Bilgehan
As of 1 January 2018, it had been made mandatory to apply for mediation for a number of labour law related disputes, before commencing litigation.
ACTECON
On 3 October 2018, the Plenary Session of Tax Law Divisions of the Turkish Council of State issued its judgment reversing two decisions of the 7th Circuit of the Council of State, which annulled the communiqué ...
Gen & Temizer Ozer Law Firm
19 Aralık 2018 Tarihinde 30630 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ...
YBBK in Cooperation with CMS
The Regulation on the Determination and Implementation of Investigation, Prosecution or Trial Target Deadlines was published on 23 June 2017 by the Ministry of Justice and the entered into force on 1 September 2017.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Law on the Procedure for Initiating Execution Proceedings based on Monetary Receivables Arising out of Subscription Agreements was published in the Official Gazette on December 19, 2018.
YBBK in Cooperation with CMS
The Law on Initiating Proceedings Against Monetary Receivables Arising Out of Subscription Agreements ("Law no 7155") was published in the Official Gazette on 19 December 2018.
Gün + Partners
There is an ongoing quest for a uniform application of the New York Convention.
Gün + Partners
Under Law 7155, a new Article 5/A has been added to the Commercial Code.
Ictem Legal
Taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık meydana geldiğinde, geleneksel olarak başvurulan yöntem, uyuşmazlığın mahkemeler ve icra daireleri eliyle yürütülen yargı yoluyla çözülmesidir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendment made to the jurisdictional amounts of Consumer Arbitration Panels will be effective as of 1 January 2019.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlarda yapılan değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile konusu bir miktar paranın ödenmesi ...
Bezen & Partners
Yurt dışındaki devlet mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar ile tahkime tabi uyuşmazlıklar bakımından bu uyuşmazlıkların nihai sonucunu önceden temin edebilmek maksadıyla zaman zaman ...
Erdem & Erdem Law
In this regard, firstly, an action for annulment can be filed against CAS awards that concern dismissal of the case.
Most Popular Recent Articles
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Nazali
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Arikan Law Firm
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
ADMD
İşbu yeni yargı sisteminde Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece yargı sistemi olarak görev yapmakta olup, Yargıtay ise üçüncü derece yargı sistemi ait olmuştur.
Gün + Partners
Discretionary mediation was first introduced into the Turkish legal system in 2013 by Law No 6325 on Mediation in Civil Disputes as one of the alternative dispute resolution methods.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The Law on the Procedures to Initiate Debt Collection Proceedings for Receivables Arising out of Subscription Agreements No. 7155 ("Law"), which was published in the Official Gazette on 19 November 2018, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile konusu bir miktar paranın ödenmesi ...
Bezen & Partners
It constitutes an unfortunate decision with respect to the promotion as well as the internationally recognised arbitration practice.
Erdem & Erdem Law
In this regard, firstly, an action for annulment can be filed against CAS awards that concern dismissal of the case.
MGC Legal
02.01.2019 tarihli yayımlamış olduğumuz makalemizde uygulamaya ilişkin yorumlarımıza yer vermiştik. Gelinen süreçte bazı noktaların altını çizmekte fayda görüyoruz.
Bezen & Partners
Yurt dışındaki devlet mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar ile tahkime tabi uyuşmazlıklar bakımından bu uyuşmazlıkların nihai sonucunu önceden temin edebilmek maksadıyla zaman zaman ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter