Mondaq All Regions - Turkey: Litigation, Mediation & Arbitration
Bezen & Partners
It constitutes an unfortunate decision with respect to the promotion as well as the internationally recognised arbitration practice.
MGC Legal
02.01.2019 tarihli yayımlamış olduğumuz makalemizde uygulamaya ilişkin yorumlarımıza yer vermiştik. Gelinen süreçte bazı noktaların altını çizmekte fayda görüyoruz.
Nazali
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.
Bezen & Partners
Commercial disputes are primarily described in Article 4 of the Turkish Commercial Code, though there are additional designations made under specific laws.
Gün + Partners
Document production is one of the most important and controversial topics in international arbitration.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Kod kapsamında gerçekleştirilen bu değişiklikler ile iki birimli CAS yapısı, yeni bir birim kurulmasıyla üç birimli hale getirilmiştir.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Uluslararası Spor Tahkim Yargılaması için Hızlı Bir Başlangıç, CAS ve Spor Tahkim Kodu'nda Yapılan Son Değişiklikler
Gün + Partners
This provision has become effective as of the publication date of the Code.
Ozbek Attorney Partnership
Arabuluculuk bürosuna başvuru ile işlemekte olan zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler işlemez.
Gün + Partners
The hardship starts before anything else when choosing the proper court for such assistance
Ozbek Attorney Partnership
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 68. Maddesi ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 6.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Nazali
Milletlerarası tahkimin popüler şekilde tercih ediliyor olmasının en önemli nedenlerinden biri hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etme bakımından verimli görülmesidir.
Arikan Law Firm
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Therefore, this noteworthy precedent will assist judges in monitoring and examining the reliability of experts and will provide them with a brand-new perspective on which to base their decisions.
Guzeloglu Attorneys-at-law
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ("HMK") yer alan tahkim hükümleri, MTK'nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ...
Arikan Law Firm
In the subject matter of this study, Parties have agreed on ICC arbitration as the dispute resolution mechanism under their supply contract.
Gün + Partners
Back in those days, arbitration was, by definition, fast.
Bezen & Partners
Article 3 of the Law sets out a mandatory mediation requirement as a precondition to the commencement of formal litigation for certain labour law claims.
Gün + Partners
Computers, computer programs and records used by suspects are among the most important evidence for public prosecutors who carry out external investigations relating to white collar crime.
Most Popular Recent Articles
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Arikan Law Firm
In the subject matter of this study, Parties have agreed on ICC arbitration as the dispute resolution mechanism under their supply contract.
ADMD
İşbu yeni yargı sisteminde Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece yargı sistemi olarak görev yapmakta olup, Yargıtay ise üçüncü derece yargı sistemi ait olmuştur.
Guzeloglu Attorneys-at-law
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ("HMK") yer alan tahkim hükümleri, MTK'nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Therefore, this noteworthy precedent will assist judges in monitoring and examining the reliability of experts and will provide them with a brand-new perspective on which to base their decisions.
Gün + Partners
Back in those days, arbitration was, by definition, fast.
Goksu Safi Isik
Since the jurisdiction of ICSID, which was established under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, does not cover all kind of disputes ...
Nazali
Due to the work load density of the courts, the settlements of disputes are ended in a long time.
Erdem & Erdem Law
The enforcement of arbitral awards is a very important last step that follows the arbitration proceedings.
Bezen & Partners
Article 3 of the Law sets out a mandatory mediation requirement as a precondition to the commencement of formal litigation for certain labour law claims.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Milletlerarası Tahkim Kanunu ("MTK"), milletlerarası tahkimde geçici koruma tedbirlerini düzenlemektedir.
Göksu | Aydın Attorneys at law
Working with foreign clients, Turkish lawyers sometimes face the challenging question of whether attorney-client privilege exists in Turkish law.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter