Mondaq Europe - Turkey: Litigation, Mediation & Arbitration
Erdem & Erdem Law
The establishment of an international investment court system has been one of the major objectives of the European Commission since 2015, as the investor-to-state dispute settlement via arbitration is argued to become obsolete.
Erdem & Erdem Law
The first condition for consolidation is the presence of two or more arbitrations.
Erdem & Erdem Law
Witness conferencing is a means of taking evidence that is widely used in international arbitration practise. It is also applicable in court litigation in some jurisdictions.
Erdem & Erdem Law
Applications to the DRC are made in writing.
Erdem & Erdem Law
In a lawsuit regarding receivables by an employee from his employer, the court of first instance accepted the case by ruling that the employment agreement was not terminated with just cause.
Erdem & Erdem Law
It is possible to face various types of tort in ordinary life. One of the most common examples of a tort is personal injury that a person has suffered.
Aksan Law Firm
Arabuluculuk; dava yoluna gitmeden, kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur.
Nazali
In today's world, national markets have been superseded by the global trade and this evolution necessitates cooperation between states.
Gün + Partners
On 1 January 2018 applying to a mediator was made a prerequisite when filing a lawsuit concerning monetary claims by employees or employers arising out of employment
Nazali
Türk yargı sisteminin en çok eleştirilen yanlarından biri, kişilerde dava açıldığı zaman mevcut olan hukuki yararın sağlanmasında geç kalındığı algısının oluşmasına ve hukuk sistemine güvenin azalmasına sebep olan, ...
Nazali
Birden çok kişi tarafından uğranılan bir hak yahut menfaat kaybının önüne geçilebilmesi ya da meydana gelen zararın gereği gibi tazmin edilebilmesi için kişilerce ileri sürülen talebin hızlı ve etkili bir şekilde incelenmesi ...
Nazali
Hukuki güvenlik ilkesi ve adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü idealine ulaşılması çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
A tenant request for re-determination of the rent amount in line with reason and equity.
Gün + Partners
When the new Code of Civil Procedure (CCP) was enacted in 2011, it introduced a brand new case type to Turkish litigation where the claimant files the action for receivables
LBF Partners
Ülkeler, kural olarak egemenlik hakları kapsamında nelerin ve kimlerin yargı yetkisi içerisinde olduğunu belirlerler.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
ISTAC has shown itself capable of providing arbitration rules that adopt the modern approaches of the major arbitral institutions around the world.
Erdem & Erdem Law
Complex arbitrations are one of the most complicated issues in the arena of international arbitration.
Schoenherr Attorneys at Law
International Arbitration Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Acar & Ergonen Law Firm
Yargıtay Başkanlığı'nın 28.09.2018 tarihli ve 2018/2E. 2018/8K. numaralı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 14.03.2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Arikan Law Firm
The subject matter of the said decision was evaluated on different grounds and thus has been concluded by differing outcomes by other Civil Chambers of the Court of Cassation.
Most Popular Recent Articles
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Nazali
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.
Nazali
Türk yargı sisteminin en çok eleştirilen yanlarından biri, kişilerde dava açıldığı zaman mevcut olan hukuki yararın sağlanmasında geç kalındığı algısının oluşmasına ve hukuk sistemine güvenin azalmasına sebep olan, ...
Arikan Law Firm
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
ADMD
İşbu yeni yargı sisteminde Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece yargı sistemi olarak görev yapmakta olup, Yargıtay ise üçüncü derece yargı sistemi ait olmuştur.
Ictem Legal
Taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık meydana geldiğinde, geleneksel olarak başvurulan yöntem, uyuşmazlığın mahkemeler ve icra daireleri eliyle yürütülen yargı yoluyla çözülmesidir.
Aksan Law Firm
Arabuluculuk; dava yoluna gitmeden, kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur.
Gün + Partners
On 1 January 2018 applying to a mediator was made a prerequisite when filing a lawsuit concerning monetary claims by employees or employers arising out of employment
Egeli Law & Arbitration Office
Yabancı mahkeme kararlarının verildiği ülke dışında kabul edilmesi, hüküm ve sonuç doğurması kararın tanınması ve tenfizi ile mümkündür.
Nazali
In today's world, national markets have been superseded by the global trade and this evolution necessitates cooperation between states.
Nazali
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter