Mondaq All Regions - Turkey: Government, Public Sector
MGC Legal
Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur.
Moroğlu Arseven
The court ruled that a fair balance must exist between protecting individual property rights and the public interest.
Moroğlu Arseven
Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri sözleşmelerde yer alan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi konusundaki sınırlamalara dair 13 Eylül 2018 ...
Ozbek Attorney Partnership
1 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmî Gazete'de, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ("Kanun") Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ...
Eryürekli Attorney Partnership
This Legal Alert aims to set out the amendments made to the Decree No. 32 on Protection of the Value of Turkish Currency ("Decree").
Bezen & Partners
Presidential Decision No. 85 has effected changes to Decree No. 32 Regarding the Protection of the Value of the Turkish Lira which governs Turkey's general currency control and capital flows regime.
BASEAK
Under the Turkish Data Protection Law and the Data Controllers' Registry Regulation, today, the Data Controllers' Registry ("DCR") started to operate.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
As journalist Alain Vicky explains, "to understand Turkey's vigorous regional and global policy, one needs to look at the activity of the business sector" ...
Acar & Ergonen
As a result of the recent dramatic decrease in the value of Turkish Lira against foreign currencies, the Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira dated August 07, 1989 has been amended ...
Consulturk
Foreign investments" are defined as: (i) incorporation of new companies, (ii) establishment of branches, (iii) acquisition of shares in Turkish companies, or ...
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 14.08.2018 and numbered 2018/34 on the Entry into Force of the Agreement between the Government of Republic of Turkey ...
Aksan Law Firm
The legal nature of contracts of administration is determined either according to jurisprudence or by positive law/legislation/statutes.
Guzeloglu Attorneys-at-law
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
İnsan haklarının ilk bakışta, devletlerin baskıcı uygulamaları karşısında bireyleri korumak amacına hizmet ettiği düşünülse de son yıllarda insan haklarını gözetme ...
Aksan Law Firm
According to the Article 125 of Turkish Constitution titled as "Judicial Review"; recourse to judicial review shall be available against all actions and acts of administration.
Aksan Law Firm
The Decree Law No. 233 published in the Official Gazette no. 18435 dated June 18th, 1984 deals with public institutions, which are established by decisions of Council of Ministers.
Erdem & Erdem Law
What did the Constitutional amendment and Presidential system bring, and what did it take? Today, these questions are on everyone's mind in Turkey.
Sistem Law Firm
The Law Amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Other Laws which amends the article of Notification Law related to electronic notification, published in the Official Gazette dated on 15.03.2018.
MGC Legal
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve konkordato komiserinin niteliklerine ilişkin usul esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak...
Erdem & Erdem Law
The Capital Movements Circular published by the Central Bank of Turkey dated 02.05.2018 ("Circular"), amended by the resolution of Turkish Republic Prime Ministry Undersecretariat of Treasury dated 29.06.2018 ...
Most Popular Recent Articles
Moroğlu Arseven
Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri sözleşmelerde yer alan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi konusundaki sınırlamalara dair 13 Eylül 2018 ...
MGC Legal
Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur.
Acar & Ergonen
As a result of the recent dramatic decrease in the value of Turkish Lira against foreign currencies, the Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira dated August 07, 1989 has been amended ...
Moroğlu Arseven
The court ruled that a fair balance must exist between protecting individual property rights and the public interest.
BASEAK
The public procurement system has great importance in terms of effective use of public resources considering the public procurements' 24% share in the gross domestic product of Turkey.
MGC Legal
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve konkordato komiserinin niteliklerine ilişkin usul esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak...
BASEAK
The first step to the Turkish Presidential System is taken by Statutory Decree No. 698 of 74 articles, which was published in the Official Gazette on July 4, 2018.
Consulturk
Foreign investments" are defined as: (i) incorporation of new companies, (ii) establishment of branches, (iii) acquisition of shares in Turkish companies, or ...
Erdem & Erdem Law
What did the Constitutional amendment and Presidential system bring, and what did it take? Today, these questions are on everyone's mind in Turkey.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
As journalist Alain Vicky explains, "to understand Turkey's vigorous regional and global policy, one needs to look at the activity of the business sector" ...
BASEAK
Rules and principles governing foreign investments in Turkey are regulated by Direct Foreign Investment Act no. 4875. The Act designates the manner in which foreign investment shall be treated.
AKTAY Legal
Law Amending Laws and Statutory Decrees For The Development of Industry and Support of Production ("Law") has been published in the Official Gazette dated 1 July 2017 and numbered 30111.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter