Mondaq Europe - Turkey: Insolvency/Bankruptcy/Re-structuring
Ozbek Attorney Partnership
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ("Kanun") yayımlanmıştı.
Gün + Partners
There are 62 active insurance companies incorporated in Turkey, consisting of 39 non-life insurers, 18 life and pension insurers, four life insurers and one reinsurer.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
This "Financial Restructuring vs. Konkordato/Composition (Turkish Scheme of Arrangement)" is presented as a reference source to give all market participants a schematic comparison of these two financial restructuring techniques ...
Ozdirekcan Dundar Senocak (Correspondent Firm of Gide Loyrette Nouel)
Foreign financial institutions will be able to structure separate financial restructuring procedures with the debtor.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Banking Regulatory and Supervisory Agency published the Regulation on the Restructuring of Debts Owed to the Financial Sector amid ongoing currency and inflation pressures.
Erdem & Erdem Law
Important regulations have been made by Law No. 7155 on "The Procedure for Initiating Proceedings based on Monetary Receivables Arising from Subscription Agreements", which entered into force ...
Gokce Attorney Partnership
Current economic condition of the countries is one the most important element which leads the private law relations between the individuals.
YBBK in Cooperation with CMS
Lastly, the Communiqué indicates that this principle will apply until 1 January 2023.
Acar & Ergonen Law Firm
7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ersoy Bilgehan
The Banking Regulation and Supervision Agency has amended the Regulation on Restructuring of Loans Owed to Banks and Financing Companies, which was first published on 15 August 2018.
Gedik & Eraksoy
An amendment to the Regulation is published in the Official Gazette and entered into force on 21 November 2018.
Nazali
Şüpheli Alacak, Vergi Usul Kanunu, İflas, Konkordato, Yurtdışı Alacakları, Karşılık.
Nazali
The first way to increasing the capital is "simultaneous increase-decrease.
Ozbek Attorney Partnership
Konkordato başvurusu, değişen kanun ile birlikte artık icra mahkemelerine değil, asliye ticaret mahkemelerine yapılır.
Ozbek Attorney Partnership
Son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan konkordato ve süreçlerine dair sizler için detaylı bir sunum hazırladık.
Erdem & Erdem Law
The qualifications and duties of concordat trustee are regulated in the amendments to Enforcement and Bankruptcy Law numbered 2004 ("EBL"),
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 376/1 of the TCC and Article 6 of the Communiqué on Article 376, possible remedies are not numerus clausus.
Bezen & Partners
The Regulation on the Amendment of the Regulation regarding the Restructuring of Debt Owed to the Financial Sector has entered into force upon its publication in the Official Gazette dated 21 November 2018 ...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
This report provides a basic overview of key concepts under US, UK and Turkish restructuring and insolvency processes and is not intended to be exhaustive or to be relied on as a legal opinion or advice.
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
İcra İflas Kanunu'nun 285. maddesine göre; "Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak ...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
This "Financial Restructuring vs. Konkordato/Composition (Turkish Scheme of Arrangement)" is presented as a reference source to give all market participants a schematic comparison of these two financial restructuring techniques ...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
This report provides a basic overview of key concepts under US, UK and Turkish restructuring and insolvency processes and is not intended to be exhaustive or to be relied on as a legal opinion or advice.
Guzeloglu Attorneys-at-law
İflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını gerçekleştirmemesi ve hükümlerinin kötüye kullanılması nedeniyle İcra ve İflas Kanunu, alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları...
Nazali
Dergimizin bir önceki sayısında sermaye kaybı (teknik iflas) durumunun veya ihtimalinin olup olmadığının değerlendirilmesi ve var ise bu durumun nasıl bertaraf edileceği konusuna değinilmiştir.
Ozbek Attorney Partnership
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Ozbek Attorney Partnership
Konkordato başvurusu, değişen kanun ile birlikte artık icra mahkemelerine değil, asliye ticaret mahkemelerine yapılır.
MGC Legal
Konkordato projesinin kabulü için gerekli şartlar söz konusudur. Bu şartlardan biri de çoğunluk hususudur.
Ozogul Yenigun & Partners
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun, meri teminat mektuplarının bedelleri ve henüz ibraz edilmemiş çek yapraklarının kanuni karşılıkları yönünden bankanın talebi üzerine, ...
MGC Legal
The concordat is regulated under Articles 285-309 of the Execution and Bankruptcy Law. Concordat aims to protect both the debtors in poor financial standing, as well as their creditors.
Nazali
The first way to increasing the capital is "simultaneous increase-decrease.
BKA Attorneys At Law
In this short guide, we would like to provide brief tips regarding the debt enforcement under Turkish laws. In this regard, our guide is separated in the following main sections:
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter