Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Nazali
Projenin amacı; Türkiye'de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi nedenlerle okulla bağlantısını koparmak zorunda kalmış kızlarımızın yeniden okula kazandırılmasıdır.
BASEAK
One of the interesting antitrust cases in Turkey in 2017 is the investigation of the Turkish Competition Authority (TCA) concerning 13 international banks, for their conducts in syndicated loan markets.
Nazali
Gümrük kıymeti tespit yöntemleri ile transfer fiyatlandırması yöntemleri uygulamalarının temel amacı, ilişkili kişiler arasında yapılacak eşya ve hizmet ticaretinde uygulanacak fiyatın emsallere uygunluk prensibi çerçevesinde belirlenmesidir.
Ozogul Yenigun & Partners
Tüzel kişilerin ve gerçek kişi tacirlerin dikkat etmeleri gereken usul ve esasların bir kısmı vergi kanunları ile belirlenmişken, bir kısmı ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.
Moroğlu Arseven
The Competition Roundup offers a comprehensive overview of Turkish competition law during 2017, as well as insight on trends and developments in Turkey during the period.
Sistem Law Firm
Sub-contractor is defined as an employer who is a natural or legal person or legal entity that engages in work for which the main employer and his or her employer are required to work...
Sistem Law Firm
The liabilities of the directors of Joint Stock Companies (JSCs) are regulated under article 553 of the Turkish Commercial Code No. 6102 (‘TCC').
Nazali
Şirketlerin gelirlerinin %5'inin erimesine neden olan suistimalin neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda inceleme uzmanlarına en çok yardımcı olan kavramlardan biri "Suistimal Üçgeni"dir.
Nazali
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu, Sigortalılık, Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, Çalışma İzni, Muafiyet, 5510 Sayılı Kanun
Ozogul Yenigun & Partners
4857 Sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") 18. maddesinde işveren tarafından işçinin iş akdinin geçerli nedenle feshi düzenlenmiştir.
Eryürekli Attorney Partnership
This Legal Alert seeks to provide information regarding the recent amendments to the "Guide to Investment Funds", "Guide to Retirement Investment Funds", "Communiqué on Principles...
Eryürekli Attorney Partnership
This Legal Alert seeks to provide information regarding the recent amendments with regards to the central counterparty system which will be operated in Borsa İstanbul A.Ş. Debt Securities Market.
Ozogul Yenigun & Partners
Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere ikale (bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla düzenlenen bir sözleşmedir.
Nazali
İşçilerin günlük çalışma süreleri ve buna bağlı olarak dinlendirilmeleri anayasal olarak da güvence altına alınmıştır.
Nazali
Bu çalışmamızda, TTK ile yapılan kelime farklılıkların kar dağıtımı konusu üzerinde yapmış olduğu etkiyi, doktrinde yer alan farklı görüşler uyarınca inceliyor olacağız.
Okyay | Evren
9 Nisan 2018 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Verbis sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.
Moroğlu Arseven
The European Commission has published Turkey's Progress Report in connection with the 2018 Communication on EU Enlargement Policy. The Progress Report evaluates Turkey's overall compliance with EU norms, through the lens of the harmonization process.
Moroğlu Arseven
The Turkish Constitutional Court recently considered and rejected a claim that Articles 29 and 30 of the Industrial Property Law ("Law") are unconstitutional. These provisions outline acts which constitute trademark infringement and related sanctions.
Bezen & Partners
The Capital Markets Board has recently effected changes to Communiqué No II-23.1 on Common Principles regarding Significant Transactions and Retirement Rights ("Communiqué No II-23.1").
Bezen & Partners
The Ministry of Customs and Trade has issued amending communiqué to the Communiqué on the Execution of the Articles of Association Before Trade Registries on 17 April 2018 with the Official Gazette numbered 30394.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Mazars
Cezalar, Gümrük Kanunu'nun (GK'nın) 11'inci kısmında hüküm altına alınmıştır. Belirtilen kısımda yer alan...
ACTECON
M&A Overview Report 2017, available at the website of the TCA as of January 8, 2018, provides brief information on the Turkish merger control system and makes comparison between 2016...
Ozogul Yenigun & Partners
Kefalet sözleşmesi; Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m.581 uyarınca, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme niteliğini taşımaktadır.
Gun + Partners
During his/her professional life, a company executive operating in Turkey can face various types of criminal liability. This article aims to provide a general overview of the possible risks in relation to criminal law..
Gun + Partners
Pelin Baysal, Partner and Cansu Akbiyikli, Senior Associate at Gun + Partners provide an overview of legal reforms in Turkey aimed at enhancing the country's economic development.
Moroğlu Arseven
Turkey has updated rules related to pledges on movable assets. Notably, all future legal interests in a movable asset will now be directly covered by a pledge, together with the movable asset.
AKTAY Legal
Sahibinden has been subject of a preliminary inquiry in response to allegations of excessive pricing of corporate memberships for vehicle listings in 2014, but TCA ruled on February 19, 2015 that there was no cause to pursue formal inquiries against the company.
BASEAK
The Turkish competition watchdog, TCA, has put its signature under a milestone decision for the distribution practices of Anadolu Efes, the leading beer brand, holding the dominant position in Turkey.
Eryürekli Attorney Partnership
On January 5, 2018, Capital Markets Board ("Board") published 2 (two) new communiqués; (i) Communiqué on Information Systems Management numbered VII-128.9 ("Communiqué numbered VII-128.9") and ...
Guzeloglu Attorneys-at-law
According to the Article 1178 of the Turkish Commercial Code ("TCC"), a maritime carrier shall exercise utmost care which is expected from a prudent carrier while performing the contract of affreightment...
Gun + Partners
On February 21 2018 Transparency International published the 2017 Corruption Perceptions Index, which reflects the public sector corruption perspective of non-governmental organisations ..
Bezen & Partners
The Law on Amendment to Certain Laws to Improve the Investment Environment has been published in the Official Gazette numbered 30356 and dated 10 March 2018.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter