Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
MGC Legal
02.01.2019 tarihli yayımlamış olduğumuz makalemizde uygulamaya ilişkin yorumlarımıza yer vermiştik. Gelinen süreçte bazı noktaların altını çizmekte fayda görüyoruz.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel verilerin korunması, özellikle son bir yıldır gündemden düşmeyen bir konu.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ("KVKK") dair uygulama ve uyum çalışmaları pek çok şirkette başladı ve devam ediyor.
Ozbek Attorney Partnership
6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesini takiben, kişisel verileri işleyen veri sorumlusu durumundaki kişilerin veri sahiplerinin ...
Nazali
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Nazali
Grup Şirketi, Birebir Kredi Yansıtması, Köprü Kredi, Katma Değer Vergisi, Finans Hizmeti.
Nazali
Toplu İş Sözleşmesi, Doğrudan Etki, Emredici Etki, Toplu İş Hukuku.
BTS & Partners
Draft Regulation on Information Systems of Banks and Electronic Banking Services which is drafted in order to abolish the Communiqué on Principles on the Management of Information Systems' of Banks ...
Nazali
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.
ACTECON
The Turkish Ministry of Trade ("Ministry") adopted, by the end of 2018 and in early 2019, several communiqués in the area of trade defence.
Nazali
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.
Nazali
Gönüllülüğün genel olarak kabul edilen bir tanımının olmaması, iş sözleşmesi ile çalışan kişiler ile yapılacak kıyaslamalarda ayrı bir güçlük oluşturmaktadır.
Nazali
Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7146 Sayılı Kanun") ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ...
ACTECON
Since there was no clear provision concerning the boundaries of the attorney-client privilege in competition law.
Ozbek Attorney Partnership
Ancak Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde süreleri kısaltabilmektedir.
Ozbek Attorney Partnership
Rehber her ne kadar detaylı içeriğiyle birçok soruya cevap verse de, Rehber sonrası birkaç önemli hususa dikkat çekmek gerekir.
Ozbek Attorney Partnership
Aydınlatmanın istisnası yok denecek kadar az. Birinin kişisel verisini kullanıyorsan şeffaf ve açık olmalısın.
Ozbek Attorney Partnership
15 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı Veri Sorumluları Sicili'ne ("Sicil") kayıt yükümlülüğü olmayanları (istisnaları) belirliyor.
Ozbek Attorney Partnership
25 Mayıs 2018- evet, sonunda vakit geldi çattı. Çok beklenen Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) bugün Avrupa'nın tamamında uygulanmaya başlıyor.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 9. maddesi, kişisel verilerin yurtdışına aktarımını düzenlemektedir. KVKK'nın 9. maddesi ile getirilen esas kural, yurtdışına aktarım için veri sahibinin açık rızasının alınmasıdır.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Moroğlu Arseven
Article 584 of the TCO aims to protect the unity of families.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 376/1 of the TCC and Article 6 of the Communiqué on Article 376, possible remedies are not numerus clausus.
Nazali
85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli ...
Moroğlu Arseven
Turkey has revised accounting principles for mergers of establishments which are subject to joint control, eliminating uncertainty about this issue and ensuring consistency in practice.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 362 of the Turkish Commercial Code No. 6102, board members are elected for a maximum term of three (3) years.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article 636 of the TCC lists the circumstances in which a limited liability company shall be terminated
Gün + Partners
These rules also apply for tobacco cases which include a few packages together.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter