Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Cosar Akkaya Law Firm
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nazali
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Nazali
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") değişiklik ("Değişiklik") yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority (the "BRSA") amended (the "Amendment") to the Regulation on the Restructuring of Debts Owed to the Financial Sector (the "Regulation").
Bezen & Partners
The Regulation follows the trend of increasing personal data protection measures.
Ozbek Attorney Partnership
17 Temmuz 2019, Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları açısından önemli bir gün. Şu ana kadar Kişisel Verileri Koruma Kurulu birçok karar yayınlandı.
MGC Legal
Kişisel verilerin bütünüyle kişisel veya hane halkı faaliyetleri esnasında gerçek bir kişi tarafından işlenmesi
Moroglu Arseven
Goods that are produced in Turkey by industrial enterprises within the context of Industrial Registration Law number 6948.
Moroglu Arseven
İndirimli satış fiyatının etiket, tarife ve fiyat listelerinde, satış fiyatı ile aynı büyüklükte gösterilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmış, bunun yerine görülebilir ve okunabilir şekilde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Moroglu Arseven
Turkish Competition Board Decided to Conduct an Investigation Against Hepsiburada.
Moroglu Arseven
Rekabet Kurulu Hepsiburada.com Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
Aksan Law Firm
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler bireylere ait bilgi ve verilerin toplanmasını ve işlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The decision was appealed but the High Court of Appeals rejected the appeal
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Information and Communication Technologies Authority published its 2018 Activity Report which provides information on the activities carried out by ICTA during 2018.
Nazali
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Nazali
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Nazali
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The mediation procedures have become a mandatory stage of commercial litigations in Turkish Law as of January 01, 2019.
BASEAK
The Turkish Competition Authority had its final decision on the 3M case, which has been on the agenda of TCA for a long time.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Regulation on Provision of Radio, Television and On-Demand Broadcasts on Internet Medium ("Regulation") has been published on the Official Gazette of August 1, 2019.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Erdem & Erdem Law
In the Competition Board's decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/584-285, it was considered whether Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. ("Sahibinden.com") violated Article 6 of Law No. 4054 ...
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Trade introduced amendments to the Price Tag Regulation and the Communiqué on the Use of Domestic Production Logos on Product Price Tags on July 27, 2019.
MGC Legal
Türk Dil Kurumuna göre yayın, ‘radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat' demektir.
MGC Legal
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Erdem & Erdem Law
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter