Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Following the attempted coup d'état on July 15, 2016, the Council of Ministers convened on July 20, 2016 and declared a state of emergency throughout the country for a 90-day period starting on Thursday, July 21, 2016 at 1am, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığının taşınmaz edinilmesi yoluyla kazanılması için asgari satış bedeli ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The conditions for application to Turkish citizenship by way of real estate ownership were recently softened by a number of amendments to the Regulation on the Implementation of Law of Turkish Citizenship, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan mevcut Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Herdem Attorneys at Law
With the Presidential Decree No:23 of Turkey, the Space Agency has officially been established on 13 December 2018.
Herdem Attorneys at Law
Major importance is vested in intellectual property rights when technology transactions are taken into consideration.
Herdem Attorneys at Law
The military uses two techniques of data collection and information gathering for their observations; covert techniques and overt techniques.
Herdem Attorneys at Law
Direct marketing is a type of advertising that aims to bring an action in a selected group of consumers in response of a communication by the marketer.
Herdem Attorneys at Law
Addressing a summit on defense industries in Ankara on 12-13 December 2018, President Erdoğan, said, he believes that public and private sectors, from finance to human resources and technology production, will do parts collectively in defense industries.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendment made to the jurisdictional amounts of Consumer Arbitration Panels will be effective as of 1 January 2019.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlarda yapılan değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendments will permit the termination of service agreements only in certain limited circumstances.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Yönetmelik ile yapılan bir diğer önemli değişiklik hizmet bedeline ilişkindir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
These changes should also be included in the interim activity reports.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
SPK ayrıca, KAP platformunun teknik işleyişi gereği hesap dönemi bitiminden şablonların doldurulup ilan edilmesine kadar geçecek süre içinde güncelleme yapılmayacağını duyurmuştur.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Significant amendments were introduced to the Public Procurement Code No. 4734 and Public Procurement Contracts Code No. 4735 in the Omnibus Bill No. 7161, published in the Official Gazette dated 18 January 2019 and numbered 30659.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile konusu bir miktar paranın ödenmesi ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The Law on the Procedures to Initiate Debt Collection Proceedings for Receivables Arising out of Subscription Agreements No. 7155 ("Law"), which was published in the Official Gazette on 19 November 2018, ...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Bezen & Partners
Note that the General Data Protection Regulation numbered 2016/679 of the European Parliament was not in effect at the time of the breach.
BTS & Partners
The Draft Regulation sets forth that it shall enter into force within 3 (three) months following its publications date.
AKTAY Legal
The Competition Board concluded its examination of the merger concerning Luxottica Group S.p.A and Essilor International S.A. following the Board decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/585-286 and held that;
Cosar Akkaya Law Firm
This PoA can also be certified at the Turkish Consulate in your home country.
Nazali
Ülkemizdeki şirketler global dünyanın bir oyuncusu olmak amacıyla yurtdışında yatırım yapmak ve markalarını dünya markaları arasına eklemek istemektedirler.
Arikan Law Firm
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter