Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Gün + Partners
FICPI – TURKEY Board of Directors decided as the subject of this year's seminar amendments to the trademark and patent registration procedures by the IP Code and their implementation.
BASEAK
Bir süredir, başta Amazon olmak üzere çevrimiçi satış platformları Avrupa Komisyonu'nun gündeminde. Komisyon'un rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada,
BASEAK
Daimler ile Nokia arasında patent lisansı konusunda yaşanan uyuşmazlık Avrupa rekabet otoriteleri önüne taşındı
Gün + Partners
One of the most important obligations of data controllers under data protection laws is to inform the data subjects concerning data processing activities.
Gün + Partners
Following an application by an individual, the Turkish Constitutional Court has considered whether the freedom of expression is violated by a prohibition to access a website where the trademark of a third company is used in the domain name.
Bezen & Partners
Furthermore, the calculation of the service fee to be paid by the building owners to the construction audit companies was also amended.
Bezen & Partners
The Draft Regulation will play a key role in shaping the Turkish energy storage market which is keenly looking to catch up with global trends.
Bezen & Partners
The Blanket Law No 7161 published in the Official Gazette dated 18 January 2019 introduced a series of amendments to rent revaluation rules.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
The new Turkish Commercial Code, which comes largely into effect on 1 July 2012, introduces for the first time into Turkish company law a financial assistance prohibition in the context of share acquisitions
ACTECON
On 15.04.2019, the TCA published its reasoned decision whereby it imposed administrative fines totalling to approximately TRY 8 million (EUR 1,2 million) against Sodexo and Edenred as well as Network Servisleri A.Ş. , ...
BASEAK
Then, we will clarify the TCA's recent position in the Roche decision.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
Accordingly the payment term of the relevant agreement may be freely determined by the parties to the relevant agreement upon mutual agreement.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
Both joint stock and limited liability companies may distribute advance dividends.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
Tarafların arabulucu huzurunda anlaşmaları veya arabulucunun taraflar için bağlayıcı karar vermesi söz konusu değildir.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeleri düzenleyen 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, usulüne uygun bir işleme prosedüründen doğrultusunda ancak ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Organized Industrial Zones Implementation Regulation entered into force on the date of its publication in the Official Gazette dated 2 February 2019 and numbered 30674 and repealed the previous regulation.
Ozbek Attorney Partnership
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarihli 2019/1 sayılı genelge ile 04.03.2019 tarihinden başlamak üzere ...
BASEAK
Thus, the Board found that the formation of joint venture in Kuwait was notifiable in Turkey by way of providing a broad interpretation of Article 2 of Law No. 4054.
BASEAK
The Turkish Competition Authority (TCA) recently published yet another decision regarding the narrow interpretation of attorney-client privilege in competition law.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
Processor on the other hand has a subordinate role, limited to processing data as requested by the controller.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Gen & Temizer Ozer Law Firm
19 Aralık 2018 Tarihinde 30630 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ...
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
ACTECON
Under Article 12/5 of the Turkish Data Protection Law, the data controllers are obliged to inform the Turkish Data Protection Authority in case the personal data processed on their behalf is acquired by others unlawfully.
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Pehlivan & Guner Hukuk Burosu
There is no definition of franchise under Turkish laws.
Gün + Partners
Transparency International announced the results of the 2018 Corruption Perceptions Index (the "2018 Index") on January 29, 2019.
Gün + Partners
On February 21 2018 Transparency International published the 2017 Corruption Perceptions Index, which reflects the public sector corruption perspective of non-governmental organisations ..
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter