Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
MGC Legal
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve alacaklılar kuruluna ilişkin usul ve esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik'in 10.
Erdem & Erdem Law
On 13.08.2018, the BRSA has announced that a restriction has introduced on the Swap and other similar transactions conducted between the banks operated in Turkey and their foreign counterparties.
Nazali
İşverenler başta ekonomik olmak üzere teknolojik, yapısal veya benzeri işletmesel kararlar gereği birden fazla işçinin iş sözleşmesini aynı anda feshetme ihtiyacı duyabilirler.
Sistem Law Firm
The Law Amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Other Laws which amends the article of Notification Law related to electronic notification, published in the Official Gazette dated on 15.03.2018.
Gun + Partners
Most of the articles of Law No 5,000 on the Establishment and Functions of the Turkish Patent and Trademark Office were revoked by Decree-Law No 703, which was published in the Official Gazette (No 30473 3rd bis) on 9 July 2018 within the framework of the adaptation to the new presidential government system.
MGC Legal
Within the framework of the Regulation on Restructuring of Debts Owed to Financial Sectors numbered 30510 published in the Official Gazette dated 15 August 2018 by the Banking Regulation and Supervision Agency, ...
Nazali
Bu durumda da işverenlerin asıl işin farklı bir uzmanlık gerektiren bir kısmını alt işverenlik ilişkisi ile farklı bir işverene vermeyi tercih ettiği görülmektedir.
Gun + Partners
When the Turkish Data Protection Act entered in force back in 2016, it provided a two-year period for data controllers to bring their data protection policies in conformity with the new law.
MGC Legal
Dünyada yaşanan önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle son dönemde döviz kurlarında ani ve sert değişimler yaşanmaktadır.
Oncel, Aydın, Duman & Uygun Attorney Partnership
Aside from establishing a company or a liaison office in Turkey; foreign companies also have the option to establish branches (şube) in Turkey.
Ozogul Yenigun & Partners
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Nazali
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca her gerçek ve tüzel kişi tacir, ticari defterlerden biri olan envanter defterini tutmakla yükümlüdür
Gun + Partners
Turkey has welcomed the new Intellectual Property Code (the IP Code) numbered 6769. This came force on January 10 2017.
Moroğlu Arseven
International intellectual property right-holders generally prefer to deal with Turkish trademark rights via an International Registration Application, rather than filing a local trademark application in Turkey.
Nazali
Günümüzde, birçok tüketicinin ihtiyacını karşılayan ve satıcılar bakımından ciddi bir sermaye kaynağı oluşturan ön ödemeli satış sözleşmesi, niteliği itibariyle, tüketici bakımından birtakım...
Okyay | Evren
We prepared this video to explain what is severance payment, how can you calculate it and what are the certain items in this calculation in Turkish Law.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Kanun yapıcıların piyasadaki rekabetin sağlıklı olarak işlemesini temini için çıkardıkları düzenlemeler piyasanın olağan seyrine müdahale niteliği taşımamakta aksine bunun teminine hizmet etmektedir.
Gun + Partners
The Euro exchange rate set for the pricing of medicines is to increase by 2.5% for some products due to the introduction of a new article in the Council of Ministers' Pricing Decree.
Nazali
Anonim ortaklıklarda "Azlık Hakları" çoğunluğun iradesine karşı korunmak istenen "Azlığın" kimi yöntemlerle güçlendirilmesi ve haklarını koruyabilmesinin temin altına alınabilmesi için düzenlenmektedir.
Gun + Partners
The Law amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Other Laws (the Amendment Law) was published in the Official Gazette 30361 and entered into force on 15 March 2018.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In light of the above, the Board rejected granting individual exemption to the relevant non-compete obligation as it does not meet the criterion "not limiting competition more than what is necessary".
ADMD
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
MGC Legal
Pursuant to Article 397 of the Turkish Commercial Code numbered 6102, the Council of Ministers designates companies that shall be subject to compulsory independent audit.
ACTECON
M&A Overview Report 2017, available at the website of the TCA as of January 8, 2018, provides brief information on the Turkish merger control system and makes comparison between 2016...
Gun + Partners
On February 21 2018 Transparency International published the 2017 Corruption Perceptions Index, which reflects the public sector corruption perspective of non-governmental organisations ..
Erdem & Erdem Law
The general principles on maritime enforcement are set out in Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
Bezen & Partners
The Capital Markets Board (the "CMB") (Sermaye Piyasası Kurulu) has recently published two new communiqués on the management and independent audit of the information systems...
MGC Legal
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 397. Maddesine göre Bakanlar Kurulu, zorunlu bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterleri belirlemektedir.
Ozogul Yenigun & Partners
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine göre
ACTECON
The countries in the world trading ecosystem have been taking steps to establish a freer trade since 1947- the time when the General Agreement on Tariff and Trade (infamous GATT) was created.
Moroğlu Arseven
Turkey has amended various rules and related processes for pledged movables. Notably, it has been clarified that if a pledge is placed on a business, immovables assigned to the business' commercial activities will not be considered within the scope of such pledge.
Bezen & Partners
The Implementation Regulation on Foreign Direct Investments published in the Official Gazette dated 20 August 2003 and numbered 25205 (the "Implementation Regulation") has recently been amended ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter