Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Ersoy Bilgehan
The International Convention on Arrest of Ships, 1999 (hereinafter referred to as "the 1999 Convention") was ratified by the Turkish Parliament on 02.03.2017, a development which was reported
BASEAK
Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Komisyonu, General Electric'e 52 milyon Avro para cezası verdi. Cezanın sebebi ise General Electric'in LM Wind'i devralması işleminde Komisyon'a sunduğu bilgilerin yanıltıcı nitelikte görülmesiydi.
BASEAK
Her halükarda, önümüzdeki süreçte elektrik piyasasında radikal değişikliklerin olması kaçınılmaz gözükmektedir.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, in association with the International Tunnelling and Underground Space Association, launched the First Edition of the "Conditions of Contract for Underground Works" ...
MGC Legal
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
BASEAK
Turkish competition law practice once again has the beer market on its agenda following the annulment of Turkish Competition Authority's approval of the acquisition of SABMiller plc by Anheuser-Busch InBev.
BASEAK
28 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile i) "Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik", ii) "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik" ve
BASEAK
Bununla birlikte, işçilerin serbest dolaşımının yaratıcılık ve inovatif zekanın öne çıktığı teknoloji sektörlerinde pazar için rekabeti artıracağı öne sürülüyor.
BASEAK
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") yeniden enerji piyasasının gündeminde.
BASEAK
ICN'nin davetine rekabet otoritelerinin katılımının nasıl olacağını biz de merak ve ilgiyle takip ediyor olacağız.
Ergun Avukatlik Burosu
On April 25, 2019, the Turkish Nuclear Regulatory Authority's ("NRA") Organisation Regulation ("Regulation") was published in the Official Gazette and became effective.
Ergun Avukatlik Burosu
On April 10th, the New Economic Plan, outlining a reform program aiming to enforce new policies and measures to provide a sustainable economic development in Turkey, was announced by the Treasury and Finance Minister.
Gün + Partners
Discovery of evidence and actions for determination of evidence are separately regulated under the rocedural Law. Discovery of evidence is a preliminary step taken before any action
Ozbek Attorney Partnership
Daha önceki yazılarımızda, Mahkemelerin ve Yargıtay'ın çalışanların whatsapp yazışmalarının delil niteliği ve bu delillere dayanılarak gerçekleştirilen fesihlere ilişkin görüşlerine yer vermiştik
Eryürekli Attorney Partnership
Certain amendments were made on the Capital Movements Circular in line with the correspondence of Ministry of Treasury and Finance dated 14 May 2019.
Eryürekli Attorney Partnership
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 Mayıs 2019 tarihli yazısı doğrultusunda Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklikler yapılmıştır.
Eryürekli Attorney Partnership
President's Decree No. 1106 on collecting Banking and Insurance Transactions Tax from foreign exchange transactions was published in the Official Gazette dated 15 May 2019 and numbered 30775, with immediate effect.
Eryürekli Attorney Partnership
Kambiyo işlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmasına ilişkin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Ozbek Attorney Partnership
As per the Circular dated 02/15/2019 and numbered 2019/1 published by the Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Land Registers Foreign Issues Department, the land registry offices are informed that ...
Moroglu Arseven
Daha önce duyurduğumuz üzere, 5 Aralık 2018 itibarıyla tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin kanuni düzenleme yapılmış ve detayların bir yönetmelik ile duyurulacağı bildirilmişti.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Gün + Partners
FICPI – TURKEY Board of Directors decided as the subject of this year's seminar amendments to the trademark and patent registration procedures by the IP Code and their implementation.
Erdem & Erdem Law
The purpose of the provision is to prevent the prohibition under the first paragraph from being disabled by collusive transactions.
Erdem & Erdem Law
The Resolution (No: 744) on Approval of the Turkish-Ukraine Land Transportation Joint Commission Meeting Protocol was published in the Official Gazette dated 07.02.2019 and numbered 30679 (bis)
Gün + Partners
What is the typical organizational structure of a company and does the structure typically differ if the company is public or private?
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter