Mondaq Europe - Turkey: All Topics
Eryurekli Attorney Partnership
Mevcut değişiklik ile finansal sektörde mali şeffaflığın artırılması ve bankaların kredi müşterilerine ait güncel verilere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır.
Moroglu Arseven
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Moroglu Arseven
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Moroglu Arseven
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") yayımlandı.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Constitutional Court granted a decision on April 17, 2019 regarding an applicant's claims on violation of his freedom of expression and press due to access ban of a news article...
Moroglu Arseven
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
Moroglu Arseven
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
Moroglu Arseven
The Presidential Circular numbered 2019/2 on Information and Communication Security Measures (the "Circular") was published in Official Gazette number 30823 on 6 July 2019.
Moroglu Arseven
Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ...
BASEAK
Türkiye'nin Rusya'dan satın altığı S-400 hava savunma sistemlerinin, Türkiye'ye teslimatının başlamasının akabinde Amerika Birleşik Devletleri ("ABD"), üretim programı kapsamında ortaklarından biri olan
Gün + Partners
Liability arising out of the failure to pay the joint stock company's public debts directly belongs to the company itself.
Gün + Partners
The Turkish Regulation on the Implementation of the Industrial Property Code, which is the main regulation for industrial property rights, has been amended by a regulation published in the Official Gazette on 8 July 2019.
Gün + Partners
The liability arising out of the failure to pay the company debts directly belongs to the company itself since it has a separate legal entity.
Esin Attorney Partnership
The Decision on Subsidies in Investments comprised general, regional, large-scale and strategic investment incentive schemes.
LBF Partners
19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ("Değişiklik Kanunu")
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Industry and Technology ("Ministry") published the Regulation on the Industrial Zones ("Regulation") in the Official Gazette on August 6, 2019.
Esin Attorney Partnership
RTÜK amended the Regulation on the Supervision of Media Service Providers' Commercial Communication Revenue and Revenue Declaration and Collections Payable to the Supreme Council on August 1, 2019.
MGC Legal
Türk Dil Kurumuna göre yayın, ‘radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat' demektir.
MGC Legal
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
MGC Legal
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
No headlines to show at this time
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter