Cyprus: Regulation (EC) 261/2007 – Air Passengers' Rights, In The Event Of Denied Boarding And Of Cancellation Or Long Delay Of Flights

Last Updated: 15 March 2018
Article by Antonis Paschalides

Είναι γεγονός, ότι η άρνηση επιβίβασης, η ματαίωση πτήσης ή οι μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων προκαλούν μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους επιβάτες. Για να είσαστε σε θέση, ωστόσο, να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, θα πρέπει προηγουμένως να γνωρίζετε ποια ακριβώς είναι αυτά.

Ο Κανονισμός (EK) 261/2007 προστατεύει επιβάτες, οι οποίοι είτε αναχωρούν από αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, είτε αναχωρούν από αεροδρόμιο, το οποίο ναι μεν βρίσκεται στο έδαφος τρίτης χώρας, αλλά έχει προορισμό αεροδρόμιο, που βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει επιπροσθέτως η αεροπορική εταιρεία, που θα πραγματοποιήσει την εν λόγω πτήση (εφεξής «πραγματικός αερομεταφορέας»), να κατέχει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, χορηγηθείσα από οιοδήποτε κράτος μέλος, να είναι δηλαδή «ενωσιακός αερομεταφορέας». Η προστασία των επιβατών ισχύει όχι μόνο για τακτικές πτήσεις, αλλά και για τις έκτακτες, περιλαμβανομένων κι εκείνων, που αποτελούν μέρος οργανωμένων ταξιδιών.

Ο Κανονισμός δεν προστατεύει επιβάτες ελικοπτέρων, ούτε και επιβάτες αεροπλάνων, οι οποίοι ταξιδεύουν δωρεάν ή με μειωμένο ναύλο, ο οποίος δεν διατίθεται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό. Προστατεύει, ωστόσο, τους επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν με εισιτήρια, που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή τυχόν άλλων εμπορικών προγραμμάτων του αερομεταφορέα ή του ταξιδιωτικού πράκτορα. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται ούτε στην περίπτωση οργανωμένου ταξιδιού, το οποίο ματαιώθηκε για λόγους, που δεν αφορούν την ματαίωση της πτήσης.

Ι. Άρνηση Επιβίβασης

Άρνηση επιβίβασης έχουμε, όταν επιβάτες, οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση ή εισιτήριο σε συγκεκριμένη πτήση, παρουσιαστούν στον έλεγχο εισιτηρίων κατά την ώρα, που υπέδειξε γραπτώς ο αερομεταφορέας ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας (ή σε περίπτωση, που δεν έχει υποδειχθεί ώρα, τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναγραφόμενη ώρα αναχώρησης της πτήσης) και ο αερομεταφορέας αρνείται να τους επιτρέψει την επιβίβαση, εκτός, εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως λ.χ. λόγοι υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο επιβάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει, ότι του αρνήθηκαν την επιβίβαση παρά τη θέλησή του και για τον λόγο αυτό η άρνηση επιβίβασης δύσκολα αποδεικνύεται στην πράξη. Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε να λάβει χώρα ηχητική καταγραφή και/ή να συνταχθεί σχετική έκθεση και/ή να συλλεχθούν στοιχεία επικοινωνίας τυχόν μαρτύρων, ιδίως σε περιπτώσεις διαπληκτισμών με το προσωπικό του αερομεταφορέα. Υποχρεώσεις Αερομεταφορέα Όταν ο πραγματικός αερομεταφορέας εύλογα εκτιμά, ότι θα προβεί σε άρνηση πτήσης οφείλει να διερευνήσει, εάν υπάρχουν επιβάτες, οι οποίοι με αντάλλαγμα κάποιο όφελος, προτίθενται να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους (εφεξής «εθελοντές»). Το αντάλλαγμα και/ή οι όροι παραίτησης των εθελοντών από τις κρατήσεις τους είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και, ακολούθως, συμφωνίας μεταξύ των εθελοντών και του πραγματικού αερομεταφορέα. Δικαιώματα Εθελοντών Εκτός από τα οφέλη και/ή ανταλλάγματα, που θα συμφωνήσουν με τον αερομεταφορέα, οι εθελοντές δικαιούνται επιπροσθέτως:

 • επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό ή
 • τη μεταφορά τους με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό τους προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς ή
 • εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό άλλη ημέρα, που θα τους εξυπηρετεί, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Σε περίπτωση, που μία πόλη ή περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερα αεροδρόμια, ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να προσφέρει στον επιβάτη πτήση προς άλλο αεροδρόμιο από εκείνο, για το οποίο έγινε η κράτηση, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς του από το αεροδρόμιο αυτό είτε προς το αεροδρόμιο, για το οποίο έγινε η κράτηση, είτε σε άλλο κοντινό προορισμό, εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης.Ανεπαρκής Αριθμός Εθελοντών Συχνά είναι δυνατό ο αριθμός των εθελοντών να μην είναι αρκετός, με αποτέλεσμα ο αερομεταφορέας να μην επιτρέψει στους εναπομένοντες επιβάτες με κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροπλάνο, παρά τη θέληση των τελευταίων, οπότε έχουμε άρνηση επιβίβασης.

Δικαιώματα Επιβατών στην περίπτωση Άρνησης Επιβίβασης

1. Δικαίωμα αποζημίωσης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται ως ακολούθως:

(α) €250 για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χιλιομέτρων,

(β) €400 για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων,

(γ) €600 για όλες τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

Τα ανωτέρω ποσά ενδέχεται να μειωθούν από 1 έως 50%, εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας προσφέρει στους επιβάτες μεταφορά στον τελικό τους προορισμό με τη νωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, για την οποία κρατήθηκε αρχικώς η θέση κατά:

(α) 2 ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων,

(β) 3 ώρες για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων,

(γ) 4 ώρες για πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

2. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή δικαίωμα μεταφοράς με άλλη πτήση:

οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως:

 • επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό ή 
 • τη μεταφορά τους με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό τους προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς ή
 • εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό άλλη ημέρα, που θα τους εξυπηρετεί, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς.

Σε περίπτωση, που μία πόλη ή περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερα αεροδρόμια, ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να προσφέρει στον επιβάτη πτήση προς άλλο αεροδρόμιο από εκείνο, για το οποίο έγινε η κράτηση, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς του από το αεροδρόμιο αυτό είτε προς το αεροδρόμιο, για το οποίο έγινε η κράτηση, είτε σε άλλο κοντινό προορισμό, εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης.

3. Δικαίωμα φροντίδας:

ο αερομεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες:

(α) γεύματα και αναψυκτικά αναλόγως του χρόνου αναμονής,

(β) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους: - για 1 ή περισσότερες νύχτες ή - για το επιπλέον διάστημα από εκείνο, που είχε σχεδιάσει ο επιβάτης,

(γ) μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου). Επιπλέον, ο αερομεταφορέας παρέχει στους επιβάτες 2 τηλεφωνήματα δωρεάν, τέλεξ ή φαξ ή e-mail.

ΙΙ. Ματαίωση Πτήσης

Ματαίωση πτήσης υπάρχει, όταν δεν διενεργείται προγραμματισθείσα πτήση, για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία κράτηση θέσης. Μία πτήση δυνατό να ματαιωθεί για διάφορους λόγους, όπως λ.χ. χαμηλός αριθμός επιβατών, εσωτερικά οργανωτικά προβλήματα, τεχνικές βλάβες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τακτική συντήρηση.

Δικαιώματα Επιβατών στην περίπτωση Ματαίωσης Πτήσης

1. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή δικαίωμα μεταφοράς με άλλη πτήση: οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως:

 • επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό ή
 • τη μεταφορά τους με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό τους προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς ή

εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό άλλη ημέρα, που θα τους εξυπηρετεί, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς. Σε περίπτωση, που μία πόλη ή περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερα αεροδρόμια, ο πραγματικός αερομεταφορέας μπορεί να προσφέρει στον επιβάτη πτήση προς άλλο αεροδρόμιο από εκείνο, για το οποίο έγινε η κράτηση, αναλαμβάνοντας το κόστος μεταφοράς του από το αεροδρόμιο αυτό είτε προς το αεροδρόμιο, για το οποίο έγινε η κράτηση, είτε σε άλλο κοντινό προορισμό, εφόσον συμφωνεί ο επιβάτης.

2. Δικαίωμα φροντίδας: ο αερομεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες: (α) γεύματα και αναψυκτικά αναλόγως του χρόνου αναμονής και (β) 2 τηλεφωνήματα δωρεάν, τέλεξ ή φαξ ή e-mail. Στην περίπτωση, που ο αερομεταφορέας προσφέρει μεταφορά με άλλη πτήση και ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος αναχώρησης της νέας πτήσης είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης της ματαιωθείσας πτήσης, τότε οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως: (α) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους: - για 1 ή περισσότερες νύχτες ή - για το επιπλέον διάστημα από αυτό, που είχε σχεδιάσει ο επιβάτης και (β) μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου).

3. Δικαίωμα αποζημίωσης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται ως ακολούθως: (α) €250 για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χιλιομέτρων, (β) €400 για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, (γ) 600€ για όλες τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω. Τα ανωτέρω ποσά ενδέχεται να μειωθούν από 1 έως 50%, εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας προσφέρει στους επιβάτες μεταφορά στον τελικό τους προορισμό με τη νωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, για την οποία κρατήθηκε αρχικώς η θέση κατά: (α) 2 ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων, (β) 3 ώρες για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων, (γ) 4 ώρες για πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

Οι επιβάτες δεν δικαιούνται αποζημίωση, εάν:

i. πληροφορήθηκαν τη ματαίωση της πτήσης 2 βδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή

ii. πληροφορήθηκαν την ματαίωση 1 – 2 βδομάδες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρθηκε μεταφορά με εναλλακτική πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από 2 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από 4 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή

iii. πληροφορήθηκαν την ματαίωση λιγότερο από 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρεται μεταφορά με άλλη πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από 1 ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από 2 ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή iv. ο πραγματικός αερομεταφορέας αποδείξει, ότι η ματαίωση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις, μη δυνάμενες να προβλεφθούν, ακόμη και με τη λήψη όλων των ευλόγων μέτρων.

Τυχόν εναλλακτική δυνατή μεταφορά γνωστοποιείται στους επιβάτες ταυτόχρονα με την ματαίωση.  Το ΔΕΕ στο πλαίσιο της υπόθεσης C-549/07, Wallentin – Hermann ερμήνευσε τον Κανονισμό και αποφάνθηκε, ότι ο αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση: σε περίπτωση, που ματαίωσε την πτήση λόγω τεχνικού προβλήματος, να εξειδικεύσει το είδος του τεχνικού προβλήματος.

ΙΙΙ. Καθυστέρηση Πτήσης

Οι επιβάτες έχουν δικαιώματα, στην περίπτωση, που η πτήση τους καθυστερήσει σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης: (α) 2 ώρες ή περισσότερο, για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων ή (β) 3 ώρες ή περισσότερο για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων ή (γ) 4 ώρες ή περισσότερο για τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω.

Δικαιώματα Επιβατών στην περίπτωση Καθυστέρησης Πτήσης

1. Δικαίωμα φροντίδας: ο αερομεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες:

(α) γεύματα και αναψυκτικά αναλόγως του χρόνου αναμονής και

(β) 2 τηλεφωνήματα δωρεάν, τέλεξ ή φαξ ή e-mail. Στην περίπτωση, που ο αναμενόμενος χρόνος αναχώρησης είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από το χρόνο αναχώρησης, που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, τότε οι επιβάτες δικαιούνται επιπροσθέτως: (α) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους: - για 1 ή περισσότερες νύχτες ή - για το επιπλέον διάστημα από αυτό, που είχε σχεδιάσει ο επιβάτης και (β) μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου).

2. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή δικαίωμα μεταφοράς με άλλη πτήση: οι επιβάτες, των οποίων η πτήση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες, δικαιούνται επιπροσθέτως επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους εντός 7 ημερών, στην τιμή, που το αγόρασαν, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν και δεδομένου, ότι η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο, πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής τους το συντομότερο δυνατό. Η βοήθεια παρέχεται εντός των χρονικών ορίων, που καθορίζονται παραπάνω για έκαστη κατηγορία απόστασης.

Το ΔΕΕ στο πλαίσιο των υποθέσεων C-402/07 και C-43207, Sturgeon v Condor/Bφck v Air France S.A. ερμήνευσε τον Κανονισμό και αποφάνθηκε, ότι ο αερομεταφορέας έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται από €125 - €600 στην περίπτωση, κατά την οποία η πτήση αφικνείται με πέραν των 3 ωρών καθυστέρηση, εφόσον αποδειχθεί, ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στον αερομεταφορέα και όχι σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως λ.χ. καιρικές συνθήκες, ηφαιστειακή τέφρα, τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κ.λπ.

ΙV. Αλλαγή Θέσης

Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας τοποθετήσει τον επιβάτη σε ανώτερη θέση από εκείνη, την οποία αγόρασε, τότε ο πρώτος δεν δικαιούται και δεν μπορεί να απαιτήσει επιπλέον πληρωμή. Εάν, ωστόσο, τον τοποθετήσει σε κατώτερη θέση, τότε εντός 7 ημερών θα πρέπει να επιστρέψει στον επιβάτη: (α) το 30% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιομέτρων, (β) το 50% για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων ή για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων και (γ) το 75% για τις πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω. V. Γενικές Παρατηρήσεις Αποζημίωση Αποζημίωση δικαιούνται όσοι επιβάτες κατέχουν έγκυρο εισιτήριο, ακόμη και παιδιά κάτω των 2 ετών, ασχέτως του κόστους των εισιτηρίων τους. Δεν έχει σημασία, αν ο επιβάτης ταξιδεύει στην τουριστική, στη διακεκριμένη ή την πρώτη θέση! Το ύψος της αποζημίωσης θα είναι το ίδιο! Ούτε διακρίνει ο νόμος μεταξύ χαμηλού κόστους ή τσάρτερ αερογραμμών. Όταν οφείλεται αποζημίωση, αυτή πρέπει να καταβάλλεται σε ρευστό είτε με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα είτε με τραπεζική εντολή ή επιταγή. Εφόσον συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης, μπορεί να καταβληθεί και με ταξιδιωτικά κουπόνια (vouchers) ή άλλες υπηρεσίες. Ο Κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα του επιβάτη για διεκδίκηση περαιτέρω αποζημίωσης. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι πριν καταγγείλετε τον αερομεταφορέα στον αρμόδιο εθνικό φορέα, θα πρέπει να έχετε υποβάλλει προηγουμένως καταγγελία στον ίδιο τον αερομεταφορέα, που εκτέλεσε τη συγκεκριμένη πτήση και ο τελευταίος να μην σας απάντησε εντός 6 εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας σας ή εάν σας απάντησε, να μην μείνατε ικανοποιημένος από την απάντησή του. Άλλες Υποχρεώσεις Αερομεταφορέα Ο αερομεταφορέας μεριμνά, ότι, κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, υπάρχει η ακόλουθη γνωστοποίηση σε ευδιάκριτο χώρο: «Σε περίπτωση, που σας αρνηθούν την επιβίβαση ή σε περίπτωση ματαίωσης ή 2ωρης τουλάχιστον καθυστέρησης της πτήσης σας, ζητήστε στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη θύρα εξόδου το κείμενο, που αναφέρει τα δικαιώματά σας, ιδίως, όσον αφορά την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας». Ο αερομεταφορέας υποχρεούται, περαιτέρω να δίδει γραπτώς στους επιβάτες του ανωτέρω αναφερόμενους κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας, καθώς και τα στοιχεία του οριζόμενου εθνικού φορέα. Ο εθνικός φορέας είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του Κανονισμού είτε για πτήσεις, που αναχωρούν από αεροδρόμιο, που βρίσκεται στο έδαφός του, είτε για πτήσεις, που αναχωρούν από Τρίτη χώρα, αλλά έχουν προορισμό αεροδρόμιο, που βρίσκεται στο έδαφός του. Στην περίπτωση, που υπάρχουν άτομα μειωμένης κινητικότητας και/ή ασυνόδευτα ανήλικα, ο πραγματικός αερομεταφορέας οφείλει να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες τους, αλλά και στις ανάγκες τυχόν συνοδών των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions