Contributor Page
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 216 2300748
Fax: +90 216 2300749
Varyap Meridian Grand Tower A Blok F: 32 Suite 270
Atasehir
Istanbul
Turkey
By Burak Özdağıstanli, Büşra Tilkioğlu
24 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda çeşitli sektörlere yönelik vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi.
By Burak Özdağıstanli, Büşra Tilkioğlu
On October 24, 2019, a legislative proposal regarding the tax regulations for various sectors has been adopted by the Plan and Budget Committee in the Grand National Assembly of Turkey.
By Büşra Tilkioğlu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") 15.10.2019 tarihinde yayımlanan, 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı kararında, veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlar belirlenmiştir.
By Büşra Tilkioğlu
On October 15, 2019 The Turkish Personal Data Protection Authority published a new decision numbered 2019/271 regarding the minimum requirements that must be included in data breach notifications that address data subjects.
By Büşra Tilkioğlu
Halbuki, belirli sınırlar dahilinde rakiplerin marka ve ürünlerinin reklamlarda kullanılabilmesi yaratıcı reklamların ortaya çıkmasını sağlayacak ve böylece reklam sektörüne canlılık getirecektir. Zira
By Büşra Tilkioğlu
They do not violate the principles determined by the Advertising Board.
By Büşra Tilkioğlu
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) internet sitesinde 07.10.2019 tarihinde VERBİS'e kayıt yükümlülükleri konusunda önemli bir karar yayımlanmıştır
By Büşra Tilkioğlu
VERBIS Registration of Branches and Liaison Offices of Data Controllers That Are Not Located in Turkey.
By Büşra Tilkioğlu
A total of 280.959 users who use Facebook in Turkish Language were affected by the data breach.
By Burak Özdağıstanli
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
By Burak Özdağıstanli
On July 17, 2019, the Data Protection Authority published its decision on the use of Google (Gmail) services for corporate e-mail hosting.
By Burak Özdağıstanli
On Friday, September 21 2018, the Competition Authority in Turkey published its decision on the Google as a result of the competition investigation that was running against Google.
By Hatice Ekici Tağa
Regulation on Amending the Price Label Regulation has published on the Official Gazette numbered 30539 and dated 18 September 2018 by the Ministry of Commerce in Turkey.
By Hatice Ekici Tağa
Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Eylül 2018 tarih ve 30539 sayılı Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.
By Burak Özdağıstanli
Use of foreign currency for the following transactions between persons/entities domiciled in Turkey has been banned: