Contributor Page
MGC Legal
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Fax: +90 850 215 25 84
Buyukdere Cad. No:127 Astoria B Kule 1801 34394 Sisli
Astoria B Kule
1801 34394 Sisli
Istanbul
Turkey
Awards
By Hakki Cihan Turk
Auch wenn die Anfechtung von Umstrukturierungsbeschlüssen in der Praxis nicht häufig vorkommt, ist dieser Rechtweg im Türkischen Handelsgesetz (THG) gesondert geregelt.
By Kardelen Demet Atay, Hakki Cihan Turk
Ticari hacmin gelişmesi ve piyasada yeni aktörlerin faal hale gelmesi gerek tüzel gerek ise gerçek kişiler arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı ve çetrefilli hale gelmesine sebebiyet vermiştir.
By Adem Subaşı
Takdir komisyonu kararlarının iptali davalarında Danıştay'ın kabul ettiği üzere dava açma süresi 30 gündür.
By Haydar Akgul
Anayasamız olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Hak Arama Hürriyeti Başlıklı MADDE 36.
By Türkü Uğur Yörükoğlu
İşkolu, birbirine benzeyen veya aynı nitelikte olan çalışma alanlarını ifade etmektedir.
By Ozgun Onal, Gorkem Berkay Gunen
5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi oybirliğiyle 26.07.2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
By Hakki Cihan Turk
An important issue for companies in Turkey is the "Independent Audit" of their financial statements.
By Hakki Cihan Turk
The New Turkish Commercial Code ("TCC") brought completely different rules about the representation of Companies, among which especially two deserve special mention.
By Adem Subaşı
Takdir komisyonu kararlarının iptali davalarında Danıştay'ın kabul ettiği üzere dava açma süresi 30 gündür.
By Eda Altiparmak
Bir çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı, dahil olduğu toplumun da geleceğini belirleyen en önemli başlangıç noktasıdır.
By Burcu Dursun
13 Temmuz 2017 tarih ve 30123 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, Anayasa Mahkemesi'nin 2014/4930 başvuru numaralı ve 21.06.2017 karar tarihli dosyası;
By Mustafa Gunes
In order to take advantage of the exception within Article 13/(i) of Value Added Tax Law, one shall neither accomplish and deliver properties as if operationalized nor execute a conveyance of title...
By MGC Legal
690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınması Ve...
By Mustafa Gunes
La quote-part du terrain est un des concepts les plus fondamentaux dans la Loi sur la Copropriété des Immeubles Bâtis et il est fait référence à ce concept lors de la définition de nombreuses...
By MGC Legal
As per article 4 of Statutory Decree No. 690 that has been issued within the scope of the State of Emergency and published in the Official Gazette dated 29 April 2017 No. 30052...