Contributor Page
MGC Legal
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 850 333 86 60
Fax: +90 850 215 25 84
Buyukdere Cad. No:127, Astoria B Kule 5. Kat
Istanbul
34394 Sisli
Turkey
Awards
By Demet Demircan
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
By Ali Caner Demirci
The concordat is regulated under Articles 285-309 of the Execution and Bankruptcy Law. Concordat aims to protect both the debtors in poor financial standing, as well as their creditors.
By Ali Caner Demirci
Konkordato projesinin kabulü için gerekli şartlar söz konusudur. Bu şartlardan biri de çoğunluk hususudur.
By Hakki Cihan Turk, Kardelen Demet Atay
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376. Maddesi ile Yönetim organına sermayenin kaybı ve borca batık olma durumunda bu durumu Genel Kurula bildirim ve gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.
By Haydar Akgul
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
By Mustafa Güneş
Transaction values and amounts of agreements of sale, purchase, lease, financial leasing, service and to produce work shall be based on Turkish Lira.
By Mustafa Güneş
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
By Eda Akkaya
Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna bildirilmeye başlanmıştır.
By Metincan Uçar
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
By Alper Keskin
Şimdiki düzenlemede velayeti kendisinde olan anne veya baba çocuğu göstermek istemezse ancak icra yolu ile çocuk teslim edilebiliyordu.
By Alper Keskin
Ülkemizde 2003 yılından bu yana uygulanan iflasın ertelenmesi kurumu, ihdas amacının gerçekleştirilmesi konusunda isteneni veremediği için revize edilmiştir.
By Berfin Doğru
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
By Alper Keskin
1475 sayılı kanundan farklı olarak, 20 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma süreleri, fazla çalışma ve karşılığı konusunda duyulan ihtiyaç doğrultusunda esnek düzenlemeler getirilmiştir.
By Özgün Önal
Due to the significant political and economic developments in the world, there are sudden and hard changes in exchange rates in the recent period.
By Ali Caner Demirci
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve alacaklılar kuruluna ilişkin usul ve esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik'in 10.
Contributor's Topics
More...