Contributor Page
MGC Legal
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 850 333 86 60
Fax: +90 850 215 25 84
Buyukdere Cad. No:127, Astoria B Kule 5. Kat
Istanbul
34394 Sisli
Turkey
Awards
By Ozgun Onal
Dünyada yaşanan önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle son dönemde döviz kurlarında ani ve sert değişimler yaşanmaktadır.
By Alper Keskin
Dünyada pek çok kişi tarafından konuşulan ve tartışılan kripto para birimleri, üzerlerindeki ilgi ve talebi gün geçtikçe arttırmaktadır.
By Ali Caner Demirci
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve konkordato komiserinin niteliklerine ilişkin usul esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak...
By Hande Özgen
Before the year of 2011, foreigners could not work in medical professions, whereas amendments introduced by the Statutory Decree numbered 663 dated October 11, 2011 has paved the way...
By Burcu Dursun
Due to the rise of condominiums and vertical urbanization that came about with the Republican Period, people started living together.
By Hande Özgen
Pursuant to Article 397 of the Turkish Commercial Code numbered 6102, the Council of Ministers designates companies that shall be subject to compulsory independent audit.
By Hande Özgen
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 397. Maddesine göre Bakanlar Kurulu, zorunlu bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterleri belirlemektedir.
By MGC Legal
İş Kanunu kapsamında sayılan işçiler, işyerinde deneme süresi de dahil bir yılı dolduktan sonra yıllık izin kullanımına hak kazanmaktadır
By MGC Legal
4857 Sayıl İş Kanunu kapsamında haftalık çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir.
By MGC Legal
Güncel uygulamada SGK toplam iki kere emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair yazıyı vermektedir.
By Hakki Cihan Turk
Auch wenn die Anfechtung von Umstrukturierungsbeschlüssen in der Praxis nicht häufig vorkommt, ist dieser Rechtweg im Türkischen Handelsgesetz (THG) gesondert geregelt.
By Kardelen Demet Atay, Hakki Cihan Turk
Ticari hacmin gelişmesi ve piyasada yeni aktörlerin faal hale gelmesi gerek tüzel gerek ise gerçek kişiler arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı ve çetrefilli hale gelmesine sebebiyet vermiştir.
By Adem Subaşı
Takdir komisyonu kararlarının iptali davalarında Danıştay'ın kabul ettiği üzere dava açma süresi 30 gündür.
By Haydar Akgul
Anayasamız olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Hak Arama Hürriyeti Başlıklı MADDE 36.
By Türkü Uğur Yörükoğlu
İşkolu, birbirine benzeyen veya aynı nitelikte olan çalışma alanlarını ifade etmektedir.