Contributor Page
Moroglu Arseven
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 377 47 00
Fax: +90 212 377 47 99
Abdi İpekçi Cad. 19-1
Nişantaşı 34367
Istanbul
Turkey
By Orçun Çetinkaya, LL.M., Metin Abut
In order to resolve the conflicting judgments, Turkish Council of State's General Assembly on Unification of Judgments recently decided on assessments and penalties within the scope of lawsuits filed by taxpayers.
By Orçun Çetinkaya, LL.M., Metin Abut
Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., A. Başak Acar, LL.M.
Turkish Constitutional Court evaluated a case where the applicant has appealed a court judgment on the National Judicial Network Information System ("UYAP") within the legal period of time.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., A. Başak Acar, LL.M.
Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
By Işık Özdoğan, LL.M., Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Yonca Çelebi
11th Chamber of Turkish Court of Cassation rendered a long-awaited decision on the cancellation of trademarks that have not been in use for five years starting from the registration date.
By Işık Özdoğan, LL.M., Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Yonca Çelebi
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kanunların geriye dönük olarak uygulanmamasına rağmen, kanun koyucunun iradesinin göz önüne alınması gerektiği yönündeki görüşünü açıklayarak...
By E. Benan Arseven, Merve Altınay, Bahadır Gültekin
Turkish Competition Board Decided to Conduct an Investigation Against Turkish Pharmacists' Association
By E. Benan Arseven, Merve Altınay, Bahadır Gültekin
Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
By Işık Özdoğan, LL.M., Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Merve Altınay
Furthermore, the Regulation includes rules for trading, production, launching seeds on the market and audits.
By Işık Özdoğan, LL.M., Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Merve Altınay
Yönetmelik kapsamında "yerel çeşit", milli çeşit listesinde kayıtlı çeşitlerden farklı olmak üzere, genetik erozyon tehdidi altında bulunan,
By Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., E. Benan Arseven, Burcu Güray
Turkey's Personal Data Protection Authority ("Authority") has extended the deadline for registration with the Data Controller Registry System ("VERBİS") to 31 December 2019, for certain data controllers.
By Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., E. Benan Arseven, Burcu Güray
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") belirli veri sorumluları açısından Veri Sorumluları Sicili'ne ("VERBİS") kayıt yükümlülüğünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Gökçe İzgi, LL.M., A. Başak Acar, LL.M.
Turkish Medicines and Medical Devices Agency has amended the Regulation on Licensing of Medicinal Products for Human Use with regards to the suspension of licenses.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Gökçe İzgi, LL.M., A. Başak Acar, LL.M.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatın askıya alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.
By E. Benan Arseven, Bahadır Gültekin
Rekabet Kurulu Hepsiburada.com Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
Contributor's Topics
More...