Contributor Page
Consulturk
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 554 879 7750
Istanbul
Turkey
Awards
Most Reader Response
Most Reader Response
Most Reader Response
By Consulturk  
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
By Consulturk  
 Döviz nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar müteakip hesap döneminden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde kurulmuş olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne bildirimde bulunmak zorundadır.
By Consulturk  
The Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") of Turkey announced changes on the maximum term of instalments allowed on credit cards and consumer loans as of 15 August 2018.
By Consulturk  
Foreign investments" are defined as: (i) incorporation of new companies, (ii) establishment of branches, (iii) acquisition of shares in Turkish companies, or ...
By Consulturk  
The Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey ("BRSA") has recently announced a broad restructuring program in relation to the debts of companies owed to the Turkish financial creditors. BRSA's recent Regulation on the Restructuring of Debts Owed to the Financial Sector aims to pave the way ...
By Consulturk  
Konkordato, borçlu işletmelerin alacaklıların bir bölümü ile anlaşarak, iflas etmeleri yerine faaliyetlerine devam ederek borçlarını ödeyebilecekleri şekilde yapılandırmalarını amaçlar.