Contributor Page
Inanici - Tekcan Ortakligi
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 216 3408215
Fax: +90 216 3408220
Mahmut Yesari Sk. No:47
Kosuyolu, Kadikoy
Istanbul
Turkey
By Beril Çelebi Cem
Hisse satış sözleşmelerinde, taraflar sözleşme serbestisi ilkesi gereği çeşitli sorumluluk mekanizmaları düzenleyebilmektedirler.
By Sinem Birsin
During acquisition of certain part of a company's shares or establishment of a new company, the major SHA discussions happen around the restriction which will be applied for share transfers.
By Sinem Birsin
The most favourite productions of Turkish Televisions, which constitute almost the whole of entertainment and domestic life of Turkish people, are the TV series and morning shows.
By Haluk İnanıcı
Şirketlere sermaye getirme yollarından biri de "ayni sermaye koyma" yöntemidir. Ayni sermaye nakdi değeri olan hisse senetleri olabileceği gibi, kanunda sayıldığı üzere, üstünde haciz, sınırlı bir ayni hak veya tedbir ...
By Sinem Birsin
Bazı Sözleşmeler İçin Dövizle Düzenleme/Dövize Endekslenme Yasağı Getiren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CBK) 13.09.2018 Tarihinde Yayınlandı.
By Nihan Malkocer
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
By Haluk İnanıcı
That's why a photograph shall be issue of at least two people's rights.
By Beril Çelebi Cem
Eşlerin müşterek bir şekilde yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, düzenli bir biçimde ikamet ettikleri mekan "aile konutu" olarak nitelendirilmektedir.
By Nihan Malkocer
Copyright Law primarily protects the "Author" of the work and regulates some important principles, some provisions which cannot be agreed otherwise and the rights that cannot be waived before they are born.
By Beril Çelebi Cem
Haksız rekabet Türk Ticaret Kanunu'nun 54. maddesinde "rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari ...
By Haluk İnanıcı
İnsan zekâsının ve yaratıcı gücünün pazar ekonomisi emrine tahsis biçimlerinden biri de reklam alanıdır. Bu alanın aktörleri başlıca dört gruptan oluşur.
By Beril Çelebi Cem
Capital Markets Board ("CMB") recently published two new communiqués; Communiqué on Information Systems Management numbered VII-128.9...
By Sinem Birsin
One can easily say that "Advertising Industry nowadays sits at the heart of Copyright Law". The purpose of the creative activity is not the advertising material, but to create a work of art.
By Reyhan Tekcan
Boşanma davaları çoğu zaman iplerin sonuna kadar gerildiği, herkesin birikmiş öfkesini ve kinini davaya, hatta müşterek çocuklar üzerine kanalize ettiği...
By Inanici - Tekcan Law Office
Bilgisayar programlarının yeniden satışı, Telif Hukukunda hakların tüketilmesi kavramı ışığında incelenirken, Ticaret Hukukunda "paralel ticaret" kavramıyla tartışılmaktadır.