Contributor Page
Moroglu Arseven
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 377 47 00
Fax: +90 212 377 47 99
Abdi İpekçi Cad. 19-1
Nişantaşı 34367
Istanbul
Turkey
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Nilüfer Hotan
Goods that are produced in Turkey by industrial enterprises within the context of Industrial Registration Law number 6948.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Nilüfer Hotan
İndirimli satış fiyatının etiket, tarife ve fiyat listelerinde, satış fiyatı ile aynı büyüklükte gösterilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmış, bunun yerine görülebilir ve okunabilir şekilde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
By E. Benan Arseven, Bahadır Gültekin
Turkish Competition Board Decided to Conduct an Investigation Against Hepsiburada.
By E. Benan Arseven, Bahadır Gültekin
Rekabet Kurulu Hepsiburada.com Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.
By Orçun Çetinkaya, LL.M., İpek Ünlü Tık, Fulya Kurar
The amendments entered into force on 1 August 2019.
By Orçun Çetinkaya, LL.M., İpek Ünlü Tık, Fulya Kurar
Değişiklikler 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
By Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Ece Berkman
In parallel, the RTSC will also serve a notice to online broadcasting platform operators.
By Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Ece Berkman
Yönetmelik ile aynı zamanda, kapsamda tutulan medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecilerinin RTÜK'e karşı yükümlükleri ve RTÜK'ün denetim yetkileri de detaylı olarak düzenlenmektedir.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Sevi İslamageç
As per article 2 of the Law Amending the Income Tax Law and Certain Other Laws numbered 7186, the provisional article 90 has been included in the Income Tax Law numbered 193.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Sevi İslamageç
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 2 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde 90 ("Geçici Madde 90") eklendi.
By E. Benan Arseven, Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., C. Hazal Baydar, LL.M.
Turkey has extended the periods set forth for the connection agreements in unlicensed electricity investments, renewable energy source areas, and the Renewable Energy Resources Support Mechanism ...
By E. Benan Arseven, Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., C. Hazal Baydar, LL.M.
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve YEKDEM ...
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Nilüfer Hotan
Başvurucu hakkında ayrıca "sahte fatura kullanma ve düzenleme" nedeniyle VUK uyarınca suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağı yönünde vergi suçu raporu tanzim edilmiştir.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Nilüfer Hotan
On 9 June 2014 Chief Public Prosecutor's Office filed the indictment with the request of the applicant to be punished successively for violating the TPL.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Sevi İslamageç
Turkey has published the Communiqué Regarding Determination of the Gross Revenue Regulated under Article 77 of the Consumer Protection Law numbered 6502 (the "Communiqué").
Contributor's Topics
More...