Contributor Page
Moroglu Arseven
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 377 47 00
Fax: +90 212 377 47 99
Abdi İpekçi Cad. 19-1
Nişantaşı 34367
Istanbul
Turkey
By Gökçe İzgi, LL.M., Yonca Çelebi
Up-to-date variation undertaking taken from licensing firm and the license owner
By Gökçe İzgi, LL.M., Yonca Çelebi
TİTCK tarafından düzenlenen ruhsatname fotokopisi.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Bahadır Gültekin
In the dispute at hand, the applicant (the "Applicant") used to work in a hospital as a chief physician.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Bahadır Gültekin
Karara konu olayda Başvurucu, bir hastanede başhekim olarak görev yapmıştır.
By Orçun Çetinkaya, LL.M., İpek Ünlü Tık, Burak Baydar
The preamble of article 19 indicates that employer is not bound to take employee's statement before terminating the contract due to employee's mental or physical inadequacy.
By Orçun Çetinkaya, LL.M., İpek Ünlü Tık, Burak Baydar
Ancak hükümde, söz konusu maddeye dayanarak gerçekleştirilen fesihlerde, işverenin işçinin savunmasını alma zorunluluğu olup olmadığına değinilmemiştir.
By Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Merve Altınay
With this provision, it is once again underlined that contact lenses and prescription glasses cannot be sold on the internet.
By Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M., Merve Altınay
Taslak, tıbbi cihazların piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ile reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi hedefliyor.
By Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M., Nilüfer Hotan
Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 25 Aralık 2018 karar tarihli ve 2014/14359 başvuru sayılı kararı ("Karar") ile, başvurucuların çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED") kararına itiraz için açtıkları davada
By E. Benan Arseven, Metin Abut
Secure Mobile Payment and Electronic Document Management System ("System") will enter into force on 1 September 2019.
By E. Benan Arseven, Metin Abut
1 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi fiziki/sanal kartlar ya da ödeme gerçekleştirilmesine yarayan fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamalar kullanılarak,
By E. Benan Arseven, Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., C. Hazal Baydar, LL.M.
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
By E. Benan Arseven, Burcu Tuzcu Ersin, LL.M., C. Hazal Baydar, LL.M.
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
By Işık Özdoğan, LL.M., Yonca Çelebi
Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods Report" ("Report") has been published by the Organization for Economic Co-operation and Development's ("OECD") and European Intellectual Property Office
By Işık Özdoğan, LL.M., Yonca Çelebi
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD") ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO") tarafından hazırlanan "Sahte ve Korsan Ürün Ticaretindeki Eğilimler Raporu
Contributor's Topics
More...