With Helena Hangler
Na jedné straně je ustálená rozhodovací praxe obecných soudů zřejmá a jednotná: Činnost statutárního orgánu nelze vykonávat v pracovněprávním vztahu.