Contributor Page
Guzeloglu Attorneys-at-law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 288 1010
Fax: +90 212 288 1015
Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece
Apartmant No: 49 B Blok Daire 17
Istanbul
Etiler
34335
Turkey
Awards
Contributor Most Read
Contributor Most Read
Contributor Most Read
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Kanun yapıcıların piyasadaki rekabetin sağlıklı olarak işlemesini temini için çıkardıkları düzenlemeler piyasanın olağan seyrine müdahale niteliği taşımamakta aksine bunun teminine hizmet etmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) ("TCC") the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code.
By Abdulkadir Guzeloglu
Spora yüklenen anlam, değer, spor ile ulaşılmaya çalışılan hedefler ve mücadelelere atfedilen amaçlar toplumlar ile birlikte gelişmekte ve şekillenmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 397'nci maddesi hükmü uyarınca şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Fatma Esra Guzeloglu
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu
Yazılı tarihin tutulmaya başladığı andan itibaren, dünyanın düzenine doğrudan etki etmeyi başarmış kimi gerçekler bulunmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Limited şirketler hukukunda ortakların hakları niteliği itibari ile malvarlığı hakları ve katılma hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Hakem kararlarına karşı başvurulması öngörülen hukuki yolların kötüye kullanılması suretiyle yargılama süresini uzatmanın da önüne geçilmek istenmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru yapacak kişiyi "kişisel verisi işlenen gerçek kişi" olarak tanımlamaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Bu çerçevede, ilk olarak malvarlığı unsurlarının devredilebilir niteliği haiz olması gerekmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Tamamen karşılıklı müzakereye dayanan bu uyuşmazlık çözüm yönteminde taraflar bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor ve tavsiyeler çerçevesinde uyuşmazlığı çözüme kavuşturmayı hedeflemektedirler.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Ticaret şirketlerinin zamanın getirdiği değişikliklere dayanabilmeleri, rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri veya mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapısal değişikliklere girmeleri gerekebilmektedir.
Contributor's Topics
More...