Contributor Page
Guzeloglu Attorneys-at-law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 288 1010
Fax: +90 212 288 1015
Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece
Apartmant No: 49 B Blok Daire 17
Istanbul
Etiler
34335
Turkey
Awards
Contributor Most Read
Contributor Most Read
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Tarafların iddialarını ispatlayabilmeleri için onlara verilen hukuki imkanlar adli yargılama hakkının ve bu doğrultuda tarafların adaletin gerçekten tecelli ettiği kanısıyla tatmin olmalarının teminatı olmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yargı sisteminin kalitesi, hızı ve sözleşmelerin icrası hakkında önemli değişiklikler ile birlikte hukuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi istenmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
The amendment in the Turkish Arbitration Legislation aims to solve the problems that arise from the uncertainties about the competent court in the arbitration proceedings.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
IPC stated that employee is obliged to notify the employer if a service invention is created.
By Abdulkadir Guzeloglu, Fatma Esra Guzeloglu
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun EK 3'üncü maddesi ile öngörülen...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK"), fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak ...
By Abdulkadir Guzeloglu, Fatma Esra Guzeloglu
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Kanun koyucu çalışanların emeklerini korumak ve buluş yapmaya özendirmek amacıyla işçi aleyhine değiştirilemeyecek birtakım düzenlemeler yapmıştır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Böylelikle ticari hayatın hızlı dinamiği içerisinde tarafların çıkarlarının etkin şekilde korunması amaçlanmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
According to the Article 1178 of the Turkish Commercial Code ("TCC"), a maritime carrier shall exercise utmost care which is expected from a prudent carrier while performing the contract of affreightment...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
4054 sayılı RKHK mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
07.12.2001 tarihinde yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ("Yönetmelik") 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Görevleri Hakkında Kanunu...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşüp karara bağladıkları, şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldıkları ve ortaklık sıfatı sayesinde sahip...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
İhtiyati tedbir, kesin hüküm verilene kadar yargılama süresince taraflardan birinin dava konusunun hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı alınması öngörülmüş hukuki korumalardır.
Contributor's Topics
More...