Contributor Page
Guzeloglu Attorneys-at-law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 288 1010
Fax: +90 212 288 1015
Akat Mahallesi Nisbetiye Caddesi Ece
Apartmant No: 49 B Blok Daire 17
Istanbul
Etiler
34335
Turkey
Awards
Contributor Most Read
Contributor Most Read
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Because it is faster, more flexible and less expensive more and more people are choosing alternative dispute resolution methods over classic court litigation procedure.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
In order to keep pace with the expeditious business life, arbitration institutions needed to devise more rapid ways to solve disputes.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Regulation determines principles and procedure regarding the allocation of the parcels in the organized industrial zones, wholly or partially and free of charge, to the real ...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Limited şirketlerde payların devredilmesi sözleşmesi ve devir borcunu doğuran işlemlerin geçerliliği TTK'nın 595.maddesi ile yazılı olarak yapılması ve imzaların noter tarafından onaylanmasına...
By Fatma Esra Guzeloglu, Tarik Kurban
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TCK") 478.maddesi imtiyazı kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy kullanma gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak tanımlamaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Seri tahkim, uyuşmazlıkların daha az masraflı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla uygulanmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Tarafların iddialarını ispatlayabilmeleri için onlara verilen hukuki imkanlar adli yargılama hakkının ve bu doğrultuda tarafların adaletin gerçekten tecelli ettiği kanısıyla tatmin olmalarının teminatı olmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yargı sisteminin kalitesi, hızı ve sözleşmelerin icrası hakkında önemli değişiklikler ile birlikte hukuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi istenmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
The amendment in the Turkish Arbitration Legislation aims to solve the problems that arise from the uncertainties about the competent court in the arbitration proceedings.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
IPC stated that employee is obliged to notify the employer if a service invention is created.
By Abdulkadir Guzeloglu, Fatma Esra Guzeloglu
Ancak, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceği belirtilmektedir.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun EK 3'üncü maddesi ile öngörülen...
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK"), fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak ...
By Abdulkadir Guzeloglu, Fatma Esra Guzeloglu
Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel ve aile hayatına saygı hakkı" başlıklı 8.maddesi tarafından korunmaktadır.
By Abdulkadir Guzeloglu, Tarik Kurban
Kanun koyucu çalışanların emeklerini korumak ve buluş yapmaya özendirmek amacıyla işçi aleyhine değiştirilemeyecek birtakım düzenlemeler yapmıştır.
Contributor's Topics
More...