Contributor Page
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 3559900
Fax: +90 212 3559999
Sağlam Fikir Sok. Kelebek Çıkmazı No. 5, 34394,
Esentepe
Istanbul
Turkey
By Okan Demirkan, Cihan Mercan
In the 2000s, Turkey embarked on a liberalisation process in the energy sector and identified natural gas imports as one of the key areas within this process.
By Umut Kolcuoglu
İçinden geçmekte olduğumuz zorlu ekonomik süreçte, özellikle iflas erteleme kurumunun da kaldırılması ile birlikte, iflastan kurtulmak için tek hukuki çare olan konkordato kurumu ve uygulaması son derece önem kazandı.
By Okan Demirkan, Cihan Mercan
In the 2000s, Turkey embarked on a liberalisation process in the energy sector and identified natural gas imports as one of the key areas within this process.
By Umut Kolcuoglu
Geçtiğimiz günlerde şirketlerde teknik iflasın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yeni bir tebliğ yayımlandı. Tebliğ, sermayesini kaybetmiş veya borca batık durumdaki şirketlerin alması gereken tedbirleri ve izlemesi gereken yolları düzenliyor.
By Maral Anna Minasyan, Büşra Özden
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") 13 Eylül 2018 ("Yürürlük Tarihi") tarihinde yürürlüğe girdi.
By Maral Anna Minasyan, Büşra Özden
The Presidential Decree, amending Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency ...
By Başak İslim, Büşra Mollaahmetoğlu
As journalist Alain Vicky explains, "to understand Turkey's vigorous regional and global policy, one needs to look at the activity of the business sector" ...
By Başak İslim, Büşra Mollaahmetoğlu
Gazeteci Alain Vicky'nin dediği gibi, "Türkiye'nin hareketli bölgesel ve küresel politikasını anlamak için, ticaret sektörünün hareketliliğini gözlemlemek gerekecektir"
By Umut Kolcuoglu
Without doubt, such intervention should be limited, and the adaptation tool should not be used as escape route from burdensome debts.
By Büşra Özden
Therefore, the seasonal tourism accommodation offerings can be expanded to 12 months.
By Büşra Özden
Geçtiğimiz bir yıl içinde sektöre destek olmak ve sektörü canlandırmak için yapılan mevzuat değişiklikleri ile birlikte ele alındığında, bireysel oda satışlarının sektöre yeni bir soluk getirmesi beklenmektedir.
By Umut Kolcuoglu
Son dönemde döviz kurlarındaki büyük artış, ülke genelinin olduğu gibi, hukuk dünyasının da gündeminde.
By Umut Kolcuoglu
Şüphesiz, beyaz yakalar söz konusu fiillerinden dolayı TCK kapsamındaki cezanın yanı sıra, başka yaptırımlarla da karşılaşıyorlar.
By Umut Kolcuoglu
Ancak bu sorumluluk sınırsız değil ve bazı objektif kıstas ve ilkelere bağlı olarak değerlendiriliyor.
By Umut Kolcuoglu
İnsan haklarının ilk bakışta, devletlerin baskıcı uygulamaları karşısında bireyleri korumak amacına hizmet ettiği düşünülse de son yıllarda insan haklarını gözetme ...
Contributor's Topics
More...