Contributor Page
Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +48 22 546 91 00
Fax: +48 22 644 96 00
ul. Nowoursynowska 162J
02-776
Warsaw
Poland
Awards
Contributor Most Read
By Joanna Piłka
Trademarks Comparative Guide for the jurisdiction of Poland, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
By Nina Jankowska
Brexit is the word which has been evoking a lot of emotions for a few years now because of its legal effects, in particular among the companies, for which the United Kingdom is an essential market.
By Agata Witkowska
Undoubtedly, registration of one's own last name helps to build personal brand of the entrepreneur.
By Agata Witkowska
The great majority of companies have their own Internet websites. Registration of domain names corresponding to these websites is neither...
By Monika Zielińska
In my previous entry to IP Blog I discussed the problems connected with determining the initial date of the 5-year period for declaring lapse of protection in Poland of international trademarks.
By Nina Jankowska
The Polish Patent Office, the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and the EU Court are tightening the requirements for trademark registration.
By Joanna Rafalska
A trademark, as an indication of origin of a product, is associated with an entrepreneur or a company introducing given goods and services on the market.
By Monika Zielińska
Our clients frequently ask the question when exactly the obligation to start to use a trade mark arises, or in other words, from when the absence of genuine use may render the mark vulnerable to declaring lapse due to non-use.
By Maciej Priebe
Od 15 kwietnia 2016 roku prawo do wyłącznego posługiwania się przez uprawnionego znakiem towarowym może okazać się iluzoryczne.
By Karolina Ciecieląg
Kluczową kwestią przed zgłoszeniem do urzędu patentowego jest zachowanie poufności, czyli nieujawnianie wynalazku do wiadomości powszechnej
By Maciej Priebe
Jak zmieni się zakres ochrony unijnych znaków towarowych po przeprowadzeniu procedury Brexit? Czy w związku z procedurą Brexit konieczne jest podejmowanie dodatkowych działań...
By Karolina Ciecieląg
Jak działania może podjąć przedsiębiorca w sytuacji, gdy osoba trzecia rejestruje domenę naruszającą jego prawa? Wymogi rynku XXI wieku sprawiły, że de facto żaden przedsiębiorca...
By Maciej Priebe
Współczesna gospodarka, w odróżnieniu od gospodarki XIX i XX wieku, oparta jest na wiedzy, nowych technologiach, innowacji i globalizacji.
By Marcin Zarakowski
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polski sąd może orzec o zniszczeniu towarów, a przeznaczonych pierwotnie na rynki nieeuropejskie, mimo że są one w pełni oryginalne?
By Aleksandra Kryska
On October 6 2016 an amendment to the Regulation of the Council of Ministers as of September 8 2016 concerning the protection fees for inventions, utility models, industrial designs, ...